Het ledenbulletin van november met bijlagen is beschikbaar in het menu ledenbulletins.