Het ledenbulletin van oktober is verschenen en in het menu ledenbulletin te lezen.