In het menu Ledenbulletin is een tweede extra ledenbulletin voor de maand oktober verschenen: 10b.