In het menu ledenbulletin is een extra bulletin verschenen over het CAO akkoord.