In dit extra ledenbulletin aandacht voor de door vakbonden aangekondigde acties  op 29 mei aanstaande  met als bijlagen:

Conceptbrief voor communicatie aan uw medewerkers (kan aan werknemers worden overhandigd) Eerste hulp bij vakbondsacties (alleen bestemd voor ondernemers)