In het menu ledenbulletin is een extra ledenbulletin toegegevoegd met daarbij onder meer verklaringen vanwege de avondklok.