Het ledenbulletin van januari 2016 is online te lezen.