Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Alle organisaties (groot én klein) die persoonsgegevens verwerken, hebben sindsdien te maken met allerlei nieuwe verplichtingen. Dat geldt ook voor uw bedrijf! Omdat de regels veelomvattend zijn, hebben wij een dossier voor leden van lidverenigingen samengesteld. Dit is alleen met voor leden met toegangsgegevens in te zien.

Wel lid, maar nog geen toegangsgegevens? Stuur dan een mail naar het secretariaat.