Wat is er veranderd?
De hoofdstukindeling is vernieuwd. De cao begint nu met de onderwerpen die in de praktijk van alledag het meest opgezocht worden: arbeidsovereenkomst, arbeidsduur, vrije tijd en inkomen. Onderwerpen zoals loopbaan en arbeidsomstandigheden - hoe belangrijk ook – komen daarna. Het laatste hoofdstuk gaat onder andere over definities en de werkingssfeer van de cao. Ieder hoofdstuk is verdeeld in paragrafen en subparagrafen, steeds met een titel die aangeeft waar het over gaat. Dit maakt het zoeken makkelijker. Een subparagraaf is verdeeld in bullets die ieder een bepaald onderdeel van het onderwerp behandelen.

Nieuwe afspraken
Nieuw zijn de afspraken die cao-partijen hebben gemaakt voor 2020. Wat daarbij vooral opvalt zijn de loonsverhoging en de eenmalige uitkering in december 2020 en de aankondiging van een regeling voor zwaar werk met ingang van 2021. Die regeling geeft bouwplaatsmedewerkers de mogelijkheid maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken.

Wat vindt u ervan?
Voor u zal het wel even wennen zijn, deze vernieuwde cao. Vooral omdat veel cao-bepalingen van plaats zijn veranderd. Daarom is in bijlage 11 een overzicht opgenomen, dat duidelijk maakt waar ‘oude’ cao-bepalingen zijn terug te vinden in de nieuwe structuur en andersom. Cao-partijen zijn benieuwd wat u er als gebruiker van vindt. Op welke punten vindt u de vernieuwde cao een verbetering? Waar bent u minder gelukkig mee en waarom? Heeft u voorstellen voor verdere verbetering? U kunt uw reacties kwijt bij Aannemersfederatie Nederland.

Informatiebijeenkomst
Vanaf de tweede week van september zullen er door AFNL informatiebijeenkomsten worden georganiseerd waarbij er uitleg wordt gegeven over de vernieuwingen en wijzigingen.

Klik hier voor de vernieuwde cao Bouw & Infra 2020

10 augustus 2020