Investeren in basisvaardigheden (taal, rekenen of digitale vaardigheden) kent voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers vaak meer zelfvertrouwen en kunnen beter zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Beschikbare subsidie

In 2024 is €3.350.000 beschikbaar voor werkgevers. De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage van 33. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, vindt loting plaats.