Quarantaine-gerelateerd verzuim: drie vragen

Steeds meer werkgevers worden ermee geconfronteerd: een werknemer mag niet op het werk verschijnen omdat hij in quarantaine moet door een (mogelijke) coronabesmetting. Maar de werkgever moet toch het loon doorbetalen, ook als de werknemer niet thuis kan werken. Tegelijkertijd loopt de werkgever er tegenaan dat de verzuimverzekering niet uitkeert. Dit probleem groeit explosief nu veel mensen met de omikronvariant besmet blijken. Drie vragen over quarantaine-gerelateerd verzuim.

1. Waarom kunnen werkgevers, als een werknemer in quarantaine moet, eigenlijk geen beroep doen op de verzuimverzekering?

Simpelweg omdat er geen sprake is van ziekte. De werknemer verzuimt niet omdat hij daadwerkelijk ziek is, maar omdat hij vanwege de overheidsmaatregel thuis moet blijven. Quarantaine is geen ziekte, dus wordt dit niet gedekt door een verzuimverzekering. Alleen als een werknemer echt ziek/arbeidsongeschikt is, kan de werkgever een beroep doen op de verzekering.

2. Als een werknemer tijdens de quarantaineperiode nog eens wordt getest en die test is negatief, kan de werknemer dan weer naar zijn werk?

Als de testuitslag van de zelftest of van de GGD negatief is, moet de werknemer nog in quarantaine blijven, omdat hij toch besmet kan zijn en ziek kan worden. Daarom moet hij zich vijf dagen na het laatste contact met zijn huisgenoot of na het contact met een persoon die corona heeft, opnieuw laten testen bij de GGD. Is deze testuitslag ook negatief, dan mag hij uit quarantaine. Hij moet dan wel tot tien dagen na het contact met huisgenoot of nauw contact met corona extra voorzichtig zijn. Dit betekent: 1,5 meter afstand houden, geen contact met kwetsbare personen, en grote groepen en drukke plekken ontwijken.
In dat verband is ook van belang dat de werkgever de plicht heeft om voor een veilige en gezonde omgeving te zorgen (dit vloeit voort uit de Arbowetgeving). Daarom moet hij voorkomen dat een potentieel besmette werknemer naar het werk komt en een potentieel gevaar vormt voor andere werknemers. Als de werkgever de werknemer toch laat werken en deze blijkt enkele dagen later inderdaad besmet, dan bestaat het risico dat er inmiddels meer mensen besmet zijn geraakt op het werk.

3. Maar als iemand vanuit huis werkt, en hij moet in quarantaine hoewel hij zich niet ziek voelt, mag je dan die werknemer vragen gewoon door te werken?

Als de werknemer niet ziek is en hij kan vanuit huis werken, dan kan hij ook gewoon doorwerken. De werkgever mag dit dus van hem verwachten. Werkt de werknemer niet, dan heeft hij in dat geval geen recht op loon.

Kortom…
Kern van het probleem bij quarantaine is dat de werknemer wellicht niet ziek is, maar ook niet aan het werk kan (als thuiswerken niet mogelijk is). Omdat de werknemer recht heeft op loon, zit de werkgever met de kosten. Die kan de werkgever niet verhalen op de verzekeraar, en de kosten worden ook niet gecompenseerd door de overheid die bepaalt dat de werknemer in quarantaine moet. Dat wringt, vooral voor kleine werkgevers die een werknemer soms enkele keren in quarantaine zien gaan – en aldus niet alleen met de loonkosten geconfronteerd wordt, maar ook met de kosten van de tijdelijke vervanging.