Samen werken en lunchen
Voor samen werken binnen 1,5 meter blijft het uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Als het onvermijdbaar is, mag met twee of meer personen gewerkt worden met minder dan 1,5 meter afstand. Wees hierbij extra alert, maak afspraken over hoe veilig gewerkt kan worden, raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan, gebruik afscherming als dit mogelijk is en volg de hygiëneregels (was handen zeer regelmatig, hoest en nies in de elleboog, raak het gezicht niet aan). Ook samen lunchen met meer dan 2 personen mag wanneer er voldoende afstand, minimaal 1,5 meter, wordt gehouden.

Scherm in de bus
Een veelgehoord initiatief is het aanbrengen van een scherm of schot in de bus/auto. Een scherm of schot in de bus plaatsen is niet nodig als je de regels van het RIVM opvolgt. Een dergelijk scherm kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen en is niet acceptabel als vervanging van de regels uit het protocol. Als je alle regels uit het protocol opvolgt en je tóch veiliger voelt met een scherm, dan kun je dit uiteraard aan laten brengen. Let er dan goed op dat deze het zicht niet belemmert en maak het schot of scherm na elke rit schoon met een ontvettend sopje of 70% isopropylalcoholdoekjes.

Veelgestelde vragen en toolbox
De veelgestelde vragen aan de Helpdesk Corona Bouw & Techniek worden regelmatig met de antwoorden gepubliceerd via de website van de helpdesk. Onder Downloads vind je handige documenten als toolboxen en (vertaalde) posters en verschillende checklists.

Checklist Veilig op weg naar je werk
Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Onderzoek daarbij in ieder geval de volgende mogelijkheden:

Maak gebruik van eigen vervoer; Maak gebruik van het openbaar vervoer; Plan iemand anders in die wel eigen vervoer heeft; Voer de klus met minder mensen uit; Voer de klus op een ander moment uit.

Kun je onderbouwen dat de voorgaande opties niet kunnen, dan mag je samen reizen. Hanteer dan de volgende aanwijzingen:

Houd onderling zoveel mogelijk afstand, bij reizen met meer dan 2 personen in ieder geval 1,5 meter. Houd bij in- en uitstappen 1,5 meter afstand aan. Neem telkens op dezelfde plek plaats. Zorg voor extra ventilatie in het vervoersmiddel door het raam te openen of door gebruik van het ventilatiesysteem. Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes.

Als je met 3 of meer personen in een vervoersmiddel zit en dichter dan 1,5 meter van elkaar bent, kun je worden beboet (tenzij je een gezin vormt of huisgenoten bent).

 20 april 2020