Doe mee aan het onderzoek voor UTA-werknemers naar de praktijk op het gebied van o.a. arbeidstijden, overuren en reisuren.

Vul voor 10 juni de enquete in.

Cao-partijen Bouw & Infra (vakbonden en werkgevers) willen meer weten over de praktijk, ervaringen en wensen van UTA-werknemers, vooral op het gebied van arbeidstijden, overuren en reisuren. In de cao is afgesproken om hier onderzoek naar te doen.

Het onderzoek is nu gestart en wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, Berenschot.
Deelname aan deze enquête is anoniem en volledig vertrouwelijk. Uw antwoorden zijn niet herleidbaar naar u en worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. Bedankt voor uw tijd en inbreng!


Wie kan meedoen aan het onderzoek?

Werkgevers van een bouw- en infrabedrijf.

Om mee te doen klikt u op onderstaande link. 

Werkgeversenquete

Ook UTA-werknemers die in loondienst zijn, dus een arbeidscontract hebben, bij een bouw- en infrabedrijf kunnen meedoen. Voor hen is een aparte link, Werknemersenquete, beschikbaar.

Resultaten

Door de vragenlijst in te vullen helpt u cao-partijen beter te begrijpen hoe de cao Bouw & Infra in de dagelijkse praktijk werkt. Op basis van de knelpunten die naar voren komen, gaan werkgevers en vakbonden in gesprek over hoe het werk van UTA-werknemers gezonder en aantrekkelijker gemaakt kan worden.