Daarmee is de nieuwe cao bouw en infra een feit. De cao geldt voor een periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Belangrijke punten uit de nieuwe cao:

Arno Snellen , van de onderhandelingsdelegatie werkgevers reageert als volgt:Ondanks dat het wellicht aan de hoge kant is, meen ik dat het gezien de voorgaande cao-afspraken gerechtvaardigd is om dit af te spreken. De achterban laat hiermee nadrukkelijk zien dat ze bereid zijn om werk te maken van het behouden van vakkrachten, niet alleen in woord maar ook in gebaar. Zowel werkgevers als werknemers zijn daarnaast blij dat we de zwaarwerkregeling hebben kunnen uitbreiden met de functie van uitvoerder’.

Er wordt hard gewerkt om de afspraken in officiële cao-teksten om te zetten, zodat de cao kan worden aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor algemeen verbindend verklaring kan worden voorgelegd.