De afgelopen jaren hebben de cao-partijen gewerkt aan een nieuw functie- en loongebouw. De huidige systematiek voor het functie- en loongebouw dateert al van 1978. Functies die toen zijn opgenomen in de cao zijn aanzienlijk gewijzigd of bestaan zelfs niet meer. Door werkgevers wordt dan ook de noodzaak gevoeld om nu door te pakken en het functie- en loongebouwproject af te ronden. Zowel werkgevers als werknemers zien het belang, maar ook een aantal knelpunten. Cao-partijen hebben eerder de randvoorwaarde opgesteld voor de introductie van het nieuwe functie en loongebouw. Een van die voorwaarde was het budget neutrale invoeren van een nieuw systeem. Bonden zijn van mening dat deze afspraak niet haalbaar is en willen een systeem met een zeer groot kostenverhogend effect. FNV en CNV voorzien onder andere daarom dat er geen afspraken gemaakt kunnen worden over een nieuw functie en loongebouw. Werkgevers zien echter een nieuw functiewaardering systeem waar werknemers niet op achteruitgaan en dat perspectief biedt wel als mogelijkheid.

Een cao met toekomstperspectief
Hoe de economie zich ontwikkelt, is niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor het beleid van de overheid. Daarom zetten de werkgevers in op een cao die perspectief biedt voor werkgevers én werknemers. Ook is het belangrijk dat cao-partijen eerder gemaakte protocol-afspraken, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van instroom en behoud van vakkrachten, nader uitwerken. Kort lopende cao’s stellen partijen niet in staat om de actiepunten uit de voorgaande cao uit te werken. Werkgevers roepen dan ook op om een cao te sluiten met een looptijd van minimaal 2 jaar.

Tijdens de cao-onderhandelingen nemen de partijen de corona maatregelen in acht en wordt er onderhandeld met een beperkte werkgeversdelegatie. De volgende onderhandelingsgesprekken vinden plaats op 30 en 31 maart.

22 maart 2021