Grote opgave bouw
Ondanks de onzekere vooruitzichten voor de sector door corona en stikstof vinden de werkgevers en de bonden het belangrijk om goede afspraken te maken voor de toekomst. De looptijd van twee jaar stelt werkgevers en werknemers ook in staat de gemaakte afspraken zorgvuldig uit te werken en in te voeren tijdens de looptijd van de cao. 

Gijs Lokhorst, CNV Vakmensen: ‘Ik ben blij dat wij afspraken hebben kunnen maken over instroom en het behoud van vakkrachten en het blijven ontwikkelen van werknemers in onze sector. Dat zorgt voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt.’

Stimuleren scholing
Werknemers krijgen een diplomabonus van 2500 euro bruto bij het behalen van een BBL 2, BBL 3 of BBL 4 opleiding. Deze bonus wordt betaald vanuit het eigen vermogen uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra. Hiermee wordt scholing gestimuleerd. Verder wordt de duur voor het aanbieden van het aantal bepaalde tijdscontracten wordt in lijn gebracht met de wet. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor de werkgever om mensen in dienst te nemen. 

George Raessens, voorman van de werkgeversdelegatie: ‘Met deze tweejarige cao kan de Bouw & Infra blijven doorbouwen aan de belangrijke en dringende maatschappelijke opgaven van ons land. Meer woningbouw, het verduurzamen en klimaatbestendig maken van onze gebouwde omgeving en een betere mobiliteit. Deze cao biedt perspectief voor werkgevers én werknemers.’

Loonsverhoging en eenmalige uitkering
De cao-lonen worden gedurende de looptijd van de cao met 4,5% verhoogd in twee stappen. Per 1 augustus 2021 krijgen werknemers er 1,5% bij en per 1 januari 2022 worden de lonen met 3% verhoogd. Daarnaast krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 1%. Die wordt uitgekeerd in december 2021.

Zwaarwerkregeling en regeling uitzendkrachten
Cao partijen hebben een afspraak gemaakt over UTA medewerkers en de zwaarwerkregeling. UTA-medewerkers die een tijd als bouwplaatsmedewerker hebben gewerkt kunnen gebruik maken van de zwaarwerkregeling.

Hans Crombeen, FNV: ‘Ik ben blij dat de zwaarwerkregeling voor een deel van het kantoorpersoneel beschikbaar komt.’ Daarnaast krijgen uitzendkrachten het recht op dezelfde reiskostenvergoeding als hun collega’s die onder de cao Bouw & Infra vallen. Werkgevers die oudere uitzendkrachten aannemen krijgen bovendien een bonus van € 5.500,- bruto.

De cao Bouw & Infra geldt voor 110.000 mensen.

Klik hier voor het onderhandelingsresultaat.

12 mei 2021