Onze sector staat voor grote opgaven en uitdagingen: denk aan het bouwen van woningen, de verduurzamingsopgave en de energietransitie. En ondertussen houden we Nederland bereikbaar via fietspad, weg, water en spoor. Daar hebben we iedereen hard bij nodig. Daarom start een grootschalige nieuwe campagne om meer jongeren voor de bouw en infra te enthousiasmeren.

De cao-partijen Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen hebben de handen ineengeslagen en werken samen aan meer instroom en het behoud van mensen voor onze sector. De ‘Je gaat het maken’-campagne, die al een aantal jaren loopt, heeft dit jaar een opfrisbeurt, een net iets andere naam én een nieuwe website gekregen.

Jongeren vanaf 14 jaar

De doelgroep van deze campagne zijn jongeren vanaf 14 jaar: scholieren van alle niveaus die bezig zijn met hun studie- en beroepskeuze. Veel jongeren zijn onbekend met de bouw en infra. Vaak weten ze niet dat deze sector een enorme diversiteit aan beroepen én een prima salaris biedt. Wij laten hen met deze campagne zien dat je in de bouw en infra kunt werken aan je eigen ontwikkeling én aan die van Nederland. Daarom ook die kleine naamsverandering, want: jíj gaat het maken!

Hé gamer, dat kan extremer!

We spreken de jongeren aan op hun passie, of dat nu gamen, beautyvloggen, fitnessen, tekenen of het aanvoeren van een voetbalteam is. De talenten die zij dagelijks gebruiken, kunnen ze heel goed kwijt in de beroepen in de bouw en infra. We benaderen de jongeren met korte, aansprekende videos via diverse social media (denk aan Youtube, TikTok en Snapchat), want daar zitten de jongeren die we willen bereiken. Vanaf 2023 vullen we dat aan met een fysiek en online lespakket, dat docenten en mentoren op middelbare scholen kunnen gebruiken.

Benieuwd hoe het eruit ziet? Kijk op www.jijgaathetmaken.nl

Ook meedoen als ondernemer?

Natuurlijk willen we dat zoveel mogelijk jongeren, ook buiten hun social media, de campagne te zien krijgen. Daarom maken we voor deze campagne ook bouwhekdoeken, posters en brochures. Je vindt alle materialen op www.jijgaathetmaken.nl/voorbedrijven.