Onlangs heeft de staatssecretaris van EZK de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij een aantal beleidsconclusies en maatregelen aankondigt om de rechtsbescherming bij aanbestedingen te verbeteren.

Bij aanbestedingsconflicten en tendergeschillen blijkt de opdrachtnemer –veelal mkb-aannemers- aan het kortste eind te trekken. MKB INFRA en AFNL hadden gehoopt dat de staatssecretaris met een aantal concrete ingrepen zou komen, waar het mkb mee uit de voeten kan. Echter, de voorgenomen maatregelen van EZK lijken volstrekt onvoldoende om opdrachtnemers rechtsbescherming te bieden. Daarom pleiten MKB INFRA en AFNL voor een Aanbestedingsautoriteit die deze rechtsbescherming wel kan bieden en op basis van de handvatten in de huidige wet e.e.a. kan bewaken.

Lees de brief aan EZK

19 augustus 2019