Noodmaatregelen voor ondernemers bepleit

Daarnaast wordt in de lobby met het kabinet gewerkt aan een aantal maatregelen om ondernemers behulpzaam te zijn, uiteenlopend van:

Versoepelen regeling werktijdverkorting Overbruggingsfinanciering met o.a. garantie op rekeningcourant krediet Soepeler invorderingsbeleid Belastingdienst met opschorten betalen en bijstellen voorlopige aanslagen Verruimen van de uitstelfaciliteit voor ondernemers Versoepelen uitstel indienen IB-aangifte 2019

U kunt het gehele pakket, wat nu voorligt vanuit MKB-Nederland / VNO-NCW lezen.

Tevens heeft AFNL-NOA bepleit om de boeteclausule voor opleveren aangenomen/aanbesteed werk uit te stellen bij vertraging t.g.v. het coronavirus.

 Overmacht en deeltijd-ww

Op het secretariaat komen vragen binnen over hoe te handelen bij het onderling zaken doen tussen bedrijven met commerciële contracten; overmacht / force majeur. En daarnaast over werktijdverkorting voor werknemers die niet aan het werk kunnen t.g.v. het coronavirus. Tips hierover kunt u vinden in deze pdf van VNO-NCW.

T.a.v. deeltijdww ook specifiek op de sites van AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Tevens is er speciaal voor ondernemers met vragen een loket geopend, tel 0800 – 2117 of kijk op www.kvk.nl/coronaloket/

Daarnaast wordt dagelijks de site van de Rijksoverheid geactualiseerd, houdt deze in de gaten; www.rijksoverheid.nl.

Lees het complete noodpakket-corona van MKB Nederland/VNO-NVW

12 maart 2020