Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden

Dinsdag 31 mei hebben de ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat met heel veel ketenpartners in de bouw de intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden ondertekend. In de intentieverklaring zijn uitgangspunten vastgelegd hoe er gezamenlijk wordt omgegaan met de kostenstijgingen die het gevolg zijn van de extreme materiaalprijsstijgingen en de leveringsproblemen van materiaal. 

Het doel van de intentieverklaring is om de risico’s te verkleinen, de schade te beperken en vooral ook de bouwproductie op gang te houden. Uitgangspunt is dat dit op een dusdanige manier gebeurt, dat het zowel opdrachtnemer als opdrachtgever past. 

U kunt deze intentieverklaring hieronder downloaden.

/uploads/Intentieverklaring_Bouwen.pdf