Wilt u als werkgever in Gelderland ook iets doen aan het versterken van de leercultuur in jouw bedrijf? Maar weet u niet goed waar u de tijd en de kennis vandaan moet halen om dit concreet vorm te geven? Laat u dan ondersteunen door een ervaren arbeidsmarktcoach die een deel van de uitvoering vorm kan geven. En leer ook van andere werkgevers hoe zij dit doen.

Dit project is een vervolg op succesvol traject in de Achterhoek met 6 technische bedrijven. Deze bedrijven hebben mooie stappen gezet in het concreet handen en voeten geven aan de leercultuur voor hun medewerkers.

Bedrijven die interesse hebben voor deelname kunnen zich melden tot 31 maart 2023. U kunt daarvoor hier terecht.