Hierdoor weten de verschillende bouwpartijen in de keten nu eindelijk waar ze aan toe zijn en kunnen zij volgens de twee ‘nieuwe’ wetten daadwerkelijk bouwen, aldus Riek Siertsema, voorzitter AFNL, in reactie op de stemming in de Eerste Kamer. De Aannemersfederatie hoopt dat één en ander ook daadwerkelijk zo uitpakt zoals is bedoeld en dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de uitvoering ondersteunt, voor iedereen benaderbaar is en zijn meerwaarde gaat aantonen.

Mkb-aannemers in bouw en infra koesteren al lange tijd de wens voor duidelijke en in de praktijk goed toepasbare wet- en regelgeving om kwalitatief goed vakwerk af te kunnen leveren. Hoogst noodzakelijk, gezien beperkingen die er door de stikstofproblematiek en de rem op vergunningverlening zit en mogelijke stagnaties zoals vanmorgen uit de monitor van Woningbouwers.nl naar voren kwamen,

De Aannemersfederatie hoopt daarom dat de minister van VROM, maar ook provincies en gemeenten kijken naar de mogelijkheden te bouwen op kleinschalige groene woningbouwkavels aan de randen van steden en dorpen. Nieuwe provinciebesturen kunnen daarin alvast meedenken. Op korte termijn kunnen in deze kleine groene woningbouwkavels extra woningen worden gebouwd, die een kansrijke aanvulling zijn op de kabinetsplannen voor de langere termijn, zoals inmiddels door het EIB is berekend. Op dit soort kleine locaties kunnen wel snel stappen worden gezet, waar andere projecten vertraging oplopen. En mkb-aannemers staan te trappelen om door te bouwen.