Naast de arbeidsvoorwaarden cao, de cao Bouw & Infra, geldt er nog een cao Bedrijfstakeigen regelingen voor de Bouwnijverheid (cao BTER). In deze zijn de reglementen opgenomen van de diverse fondsen die er in de bouwnijverheid zijn. Dit zijn de volgende fondsen: Aanvullingsfonds en O&O fonds.

Cao BTER Bouw en Infra 2021 -2025

Er is een nieuwe cao BTER Bouw & Infra met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. De wijzigingen zien op de zwaarwerkregeling die per 1 januari 2021 bij het Aanvullingsfonds Bouw & Infra wordt ondergebracht. Gezien de looptijd van de zwaarwerkregeling (2021-2025) hebben cao-partijen besloten de looptijd van de cao BTER te verlengen tot en met 31 december 2025. De cao BTER Bouw & Infra 2021-2025 is algemeen verbindend verklaard. Het avv-besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

CAO Bter Bouw & Infra 2021