De overheid heeft op 14 december opnieuw scherpe maatregelen uitgevaardigd om het coronavirus terug te dringen. Toch kan en mag de bouw- en infrasector vooralsnog door blijven werken dankzij het Protocol Samen Veilig Doorwerken; het toepassen van het protocol is daarvoor strikt noodzakelijk.

De laatste versie van dit protocol is altijd te vinden op de website van de Helpdesk Corona Bouw en Techniek.

15 december 2020