Functiewaarderingsstelsel
De inzet van werkgevers is tijdens de onderhandeling steeds dezelfde gebleven en beperkt zich tot een lijst met 5 concrete punten én de wens om bestaande afspraken uit te gaan voeren. Eén van die punten is het zogenaamde functiewaarderingsstelsel, ofwel de invoer van een nieuw loongebouw. Samen met de bonden is over de inrichting van dit stelsel al een aantal jaren goed nagedacht. De afspraak tussen bonden en wekgevers was om het functiewaarderingsstelsel kostenneutraal in te voeren. Die invoer is essentieel en verdraagt geen uitstel. De lijst aan nieuwe voorwaarden die de bonden nu op tafel hebben gelegd, wekt de indruk dat zij op deze bestaande afspraak willen terugkomen.

'Extra eisen kosten geld'
“We hebben de hele dag geprobeerd de tsunami aan eisen die bonden hebben gepresenteerd terug te brengen tot een overzichtelijke lijst van bespreekpunten. Maar dat is erg moeilijk gebleken.”, aldus George Raessens voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers en vicevoorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland. “Deze opstelling van de bonden leidt helaas de aandacht af en blokkeert nodeloos een vlotte overeenkomst tussen werkgevers en bonden. Al die extra eisen kosten geld. Geld dat ten koste gaat van de loonruimte voor iedereen. Werkgevers willen een nieuwe cao die voor alle medewerkers in de bouw & Infra werkt. Helaas moet ik constateren dat de voortgang beperkt is. Zelfs het voorliggende functiehuis en loongebouw dat kansen en duidelijkheid biedt voor iedereen tijdens zijn hele loopbaan in de bouw & infra dreigt het slachtoffer te worden van de opstelling van de bonden”, aldus Raessens.

28 april 2021