Deze wordt bepaald door sociale partners (werkgevers- en werknemerspartijen). Pensioen is een complex ondewerp en er komt een verplichting voor werkgevers om haar werknemers aantoonbaar te informeren over de actuele pensioensituatie en de pensioenopbouw. Werkgevers hebben dus niet alleen een informatieplicht maar ook een zorgplicht. Daarnaast stijgt de huidige AOW leeftijd (67 jaar en 3 maanden) na 2025 verder. Onderzoek van TNO en CBS laat zien dat werknemers in de bouw en gezondheidszorg maar ook in ambachtelijke, industriële en agrarische beroepen denken het minst lang te kunnen doorwerken.

Aanvullend sparen voor pensioen?

Werknemers krijgen, gefaciliteerd door de werkgever, tijdens een persoonlijk gesprek, inzicht in hun persoonlijke (totaal opgebouwde) pensioensituatie. Op basis van dit inzicht bepaalt de werknemer zelf of deelname aan de (collectieve) aanvullende pensioenregeling passend is of niet en zit daarmee dus zelf aan de knoppen om pensioen aan te vullen of een keuze te maken voor de oplossing eerder (of in deeltijd) te stoppen met werken. Deze laatste oplossing is met name interessant voor onze sector.  Deze extra aanvullende arbeidsvoorwaarde is voor de werkgever budgetneutraal en leidt dus niet tot extra loonlasten.

Waarom zouden mensen meedoen aan de aanvullende pensioenregeling?

Een werknemer die bijvoorbeeld naast een brutopremie, één of meerdere verlofdagen (bijv.vakantiedagen/ADV dagen) inzet, en/of de ‘niet benutte fiscale’ reiskostenvergoeding voor woon/werkverkeer inruilt en/of duurzame producten inruilt, blijkt met een kleine investering van €8,-- tot €20,--  netto per maand een extra bruto pensioenpremie te realiseren van gemiddeld €80,-- tot €120,-- per maand.

‘Is het echt zo eenvoudig?’ ‘Ja, je moet het alleen even weten hoe het zit.’

De praktijk leert dat er fiscaal veel basis- en inhaalruimte bestaat waardoor dit mogelijk is. Met de komst van de nieuwe pensioenwetgeving is er tegelijkertijd meer ruimte om via de werkgever pensioen op te bouwen of eerder te stoppen met werken. Bel Orangemill voor meer informatie. 

Tel 020 – 7870230

E-mail info@orangemill.nl

Website www.orangemill.nl/