Voorfinanciering grootbedrijf door mkb brengt mkb in problemen
Uit onderzoek van de AFNL blijkt telkens weer dat mkb-aannemers van de destijds goed bedoelde regeling van maximaal 60 dagen nauwelijks profijt hadden, sterker nog het lijkt er op dat betaaltermijnen worden opgerekt naar 60 dagen of meer en mkb-aannemers hebben zelfs langere betaaltermijnen moeten accepteren. 90% van de mkb-aannemers in bouw en infra merkt hierdoor niets van de 60-dagen regeling. In de infrasector zelfs 98%. Het CBS heeft nu aangetoond dat voor het gehele mkb een financieringsgat is ontstaan van 55 miljard euro ten nadele van het mkb. Dit kan worden gedempt door ‘gewoon’ op tijd te betalen.

Onafhankelijk toezicht
De Aannemersfederatie is verheugd dat het Kabinet, naast een verkorting van de betalingstermijn naar 30 dagen, ook toezegt onderzoek te doen naar onafhankelijk toezicht op het niet naleven van de betaaltermijnen. De AFNL is zeer benieuwd naar de evaluatie van de Autoriteit Consument en Markt, die een jaar lang klachten en meldingen op het niet naleven van betaaltermijnen registreert. Hierna wordt bepaald of onafhankelijk toezicht nodig is.
Hopelijk kijkt het Kabinet ook naar de systematiek van de renteboete, die in de praktijk van het mkb lastig is. Voor een mkb-bedrijf dat zijn opdrachtgever zelf de renteboete moet opleggen, is het de vraag of dit werkt, daar dit direct invloed heeft op de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer.

Rol systematiek beperking oprekken offertetermijnen verder uit
Ook verwacht de AFNL dat het Kabinet wil kijken naar het oprekken van offertetermijnen door overheidsopdrachtgevers, die eveneens leiden tot oprekking van betalingstermijnen.
Vanuit MKB INFRA (de mkb-aannemers in de infrasector, aangesloten bij AFNL), hebben inmiddels een drietal pilots met overheidsopdrachtgevers tot positieve resultaten voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers geleid. De systematiek gebruikt bij de pilots kan met wat ondersteuning vanuit de overheid zo worden uitgerold naar andere overheidsopdrachtgevers.

17 maart 2021