Beperk gevolgen coronacrisis door anticyclisch te investeren
De overheid moet nu anticyclisch investeren in de woningbouw en infrastructuur, dat is dé manier om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. De behoefte aan woningen is groot en de investeringen blijven binnen Nederland. Daarnaast zorgt dit voor werkgelegenheid, zodat het Rijk minder geld kwijt is aan uitkeringen en levert het belastinggeld op.

Zorg dat er bouwgrond beschikbaar blijft
De AFNL vraagt daarnaast de Rijksoverheid mee te investeren in het kopen, ontwikkelen en bouwrijp maken van grond om daadwerkelijk te kunnen bouwen, want ook de bouwgrond raakt op. Het geringe aantal opdrachten dat nu op de markt komt, zet bovendien nog eens een enorme druk op de markt en zorgt voor een prijzenslag die mkb-bedrijven niet meer terug kunnen verdienen.

Haal opdrachten naar voren
Dit alles is overigens niet alleen nadelig voor de enorme woningbouwopgave en het achterstallig onderhoud van onze infrastructuur –ook ondergronds-, maar zet ook een rem op belangrijke andere maatschappelijke opgaven als klimaat, duurzaamheid en energie. De Aannemersfederatie doet daarom nogmaals een dringend beroep op Kabinet en Kamerleden om alles op alles te zetten en te investeren, waardoor opdrachten naar voren kunnen worden gehaald, bouwgrond beschikbaar komt en vergunningsprocedures snel kunnen worden doorlopen. Dan kan de bouw de komende periode écht blijven doorbouwen in coronatijd.

BZK moet lagere overheden steunen met naar voren halen opdrachten
De minister van BZK heeft gemeenten, provincies en waterschappen inmiddels via een brief aan de Tweede Kamer een extra steunpakket toegezegd van 777 miljoen voor de compensatie van misgelopen inkomsten en extra kosten die zijn gemaakt in coronatijd. Hierdoor hebben lagere overheden weer geld beschikbaar om te investeren. Daarnaast gaat de Aannemersfederatie er van uit dat het ministerie van BZK lagere overheden ook steunt met het naar voren halen van bouw- en infraopdrachten.

4 september 2020