De Aannemersfederatie doet dan ook een dringend beroep op de overheid alles op alles te zetten om nú opdrachten naar voren te halen, zodat de bouw echt kan blijven doorwerken. Dit geldt zowel voor overheids- en particuliere opdrachtgevers als woningcorporaties. Uit contacten met de diverse overheden blijkt dat zij op zich van goede wil zijn, maar dat bijvoorbeeld bij gemeenten door bezuinigingsrondes in het verleden en prioriteiten bij andere gemeentelijk (zorg)taken onvoldoende capaciteit aanwezig is, naast toch al ontoereikend budget. Dit, gevoegd bij de (hopelijk tijdelijk) wegvallende gemeentelijke inkomsten uit onder meer parkeergelden en toeristenbelasting, is voor de mkb-aannemers in bouw en infra nog het nodige leed te verwachten.

Verlenging van steunmaatregelen en oormerk geld gemeentefondsen
De Aannemersfederatie vraagt het kabinet daarom om naast verlenging van de steunmaatregelen voor laatcyclische sectoren als bouw en infra, ook budgetten te oormerken voor de gemeentelijke fondsen voor bouw en infra. En, daarnaast middelen beschikbaar te stellen voor uitvoerende overheden om de kenniscapaciteit bij uitvoering van werken op peil te brengen. Alleen dan kunnen opdrachten doorlopen en kunnen de bouw- en infrasector de zo hard nodige woon-, werk- en leefomgeving bouwen en verduurzamen.

8 mei 2020