Zo komt er een begrenzing van 300 toekenningen per opleiding (van één opleider) per kalenderjaar, worden opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden aangepakt en is de definitie van scholing aangescherpt. Ook worden de toegewezen subsidies na iedere aanvraagperiode openbaar gemaakt. 

Alle genomen maatregelen zijn te vinden in de vandaag gepubliceerde wijzigingsregeling in de Staatscourant. Daarnaast is met keurmerken afgesproken dat zij vooraf gaan controleren of opleidingen van opleiders met hun keurmerk voldoen aan de voorwaarden van STAP.

Het STAP-budget kan – zoals gepland – vanaf 28 februari weer worden aangevraagd.

Eind vorig jaar besloot het kabinet het januaritijdvak voor het aanvragen van STAP-budget over te slaan om de nodige verbeteringen in de regeling uit te werken. Het moest strenger en strakker. Ook werkte de Toetsingskamer STAP aan onderzoek naar ruim 3.500 opleidingen bij zo’n 200 opleiders. Daarbij is er niet altijd sprake van misbruik en/of oneigenlijk gebruik, daarom is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan, met hoor en wederhoor. De onderzoeken zijn momenteel bijna afgerond.

De genomen maatregelen

Vanaf 28 februari 2023 gaan de volgende maatregelen in:

Maatregel die per 1 mei 2023 ingaat:

STAP-budget, een lerende regeling

Het STAP-budget is een lerende regeling. Dat betekent dat de regeling continu wordt geëvalueerd en verbeterd. Zo komen er later dit jaar extra middelen binnen het STAP-budget vrij voor mensen met maximaal een MBO 4-diploma, wordt er gekeken naar het mogelijk maken van subsidies voor meerjarige scholing via STAP en komen er strakkere regels rond buitensporige prijsverhogingen voor scholingsactiviteiten. Tot slot kijkt het ministerie van SZW hoe het STAP-budget meer ingezet kan worden voor (om)scholing naar maatschappelijk cruciale sectoren.