Aannemersfederatie: CBS-cijfers verontrustend voor mkb-bouw en infra

Haal opdrachten naar voren en oormerk gemeentefondsen voor bouw en infra

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is zeer verontrust over de cijfers van het CBS van vandaag. Hieruit wordt eens te meer duidelijk dat de bouw- en infra nog lang niet door de crisis is. Bedrijven tot 20 medewerkers zijn in staat het bedrijf 2 maanden overeind te houden, bedrijven tot 50 medewerkers ongeveer een half jaar. MKB-bedrijven in bouw en infra hebben juist voor ongeveer die 2 tot 6 maanden opdrachten. Dat betekent dat als er niet snel opdrachten los komen vanuit de overheid, meer dan de helft van de bouwbedrijven deze crisis niet overleeft. Opdrachten moeten naar voren worden gehaald en geld voor gemeentefondsen geoormerkt voor bouw en infra.

De Aannemersfederatie doet dan ook een dringend beroep op de overheid alles op alles te zetten om nú opdrachten naar voren te halen, zodat de bouw echt kan blijven doorwerken. Dit geldt zowel voor overheids- en particuliere opdrachtgevers als woningcorporaties. Uit contacten met de diverse overheden blijkt dat zij op zich van goede wil zijn, maar dat bijvoorbeeld bij gemeenten door bezuinigingsrondes in het verleden en prioriteiten bij andere gemeentelijk (zorg)taken onvoldoende capaciteit aanwezig is, naast toch al ontoereikend budget. Dit, gevoegd bij de (hopelijk tijdelijk) wegvallende gemeentelijke inkomsten uit onder meer parkeergelden en toeristenbelasting, is voor de mkb-aannemers in bouw en infra nog het nodige leed te verwachten.

Verlenging van steunmaatregelen en oormerk geld gemeentefondsen
De Aannemersfederatie vraagt het kabinet daarom om naast verlenging van de steunmaatregelen voor laatcyclische sectoren als bouw en infra, ook budgetten te oormerken voor de gemeentelijke fondsen voor bouw en infra. En, daarnaast middelen beschikbaar te stellen voor uitvoerende overheden om de kenniscapaciteit bij uitvoering van werken op peil te brengen. Alleen dan kunnen opdrachten doorlopen en kunnen de bouw- en infrasector de zo hard nodige woon-, werk- en leefomgeving bouwen en verduurzamen.

8 mei 2020