Woningbouwalliantie positief over woningbouwimpuls kabinet:"Nu doorpakken!: "

De Woningbouwalliantie, waarin 20 organisaties zijn betrokken, waaronder de AFNL, verwelkomt het pakket van de Rijksoverheid in de Miljoenennota om het woningtekort op te lossen als een substantiële eerste stap in het aanjagen van de bouw van betaalbare en toekomstbestendige woningen.
Volgens de alliantie is er echter aanzienlijk meer nodig om het grote woningtekort op te lossen en om Nederland de crisis uit te investeren.

Lees meer...

Aannemersfederatie: overheden kom met opdrachten!

Investeer anticyclisch, anders wordt bouw/infra grootafnemer crisispakket 4

AFNL, vanmorgen met alle aangesloten brancheorganisaties telefonisch bijeen in verband met de coronacrisis, is zeer verontrust over de situatie in de bouw en infra voor de komende periode. Opdrachten drogen op, acquisitie met name bij gemeenten verloopt moeizaam, voorbereidings- en administratieve processen van werken bij gemeenten lopen stroef en met hindernissen en bouwgrond voor nieuwbouw raakt op.

Na veelvuldige pleidooien bij overheden om vooral opdrachten naar voren te halen en vergunningsprocedures soepel te laten verlopen in coronatijd, concludeert de AFNL nu dat veel mkb-aannemers – die de gehele coronacrisis netjes volgens protocol hebben doorgebouwd - nog maar een paar maanden werk hebben. Als dit niet verandert, wordt de bouw de trieste grootgebruiker van crisispakket drie en VIER.

Lees meer...

Informatiebijeenkomst cao Bouw & Infra

Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra organiseert in de maand september een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de nieuwe cao Bouw & Infra. Tijdens deze bijeenkomst willen we u graag voorlichten over de gemaakte afspraken en de nieuwe cao-teksten. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

Met inachtneming van de regels rondom Covid-19 zullen de bijeenkomsten gehouden worden op:

  • Dinsdag 15 september 2020 Van der Valk Veenendaal
  • Dinsdag 22 september 2020 Van der Valk Den Bosch-Vught

Lees meer...

Vernieuwde cao Bouw & Infra online

Een cao moet regelmatig worden aangepast. Niet alleen om er nieuwe cao-afspraken aan toe te voegen, maar ook om bestaande afspraken aan te passen aan veranderde wetgeving.. Cao-partijen hebben daarom tijdens de laatste onderhandelingen afgesproken de structuur en de tekst van de cao te herzien. We zetten de wijzigingen onder elkaar.

Lees meer...

Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen: overheden, consumenten en bouwsector roepen kabinet op tot actie

Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

Recent is de ontwerpregeling geluid voor inspraak vrijgegeven. Die regeling bepaalt dat vanaf 2022 geluidsbelasting op een andere manier moet worden berekend en van een nieuwe classificatie moet worden voorzien. Dat betekent dat woningen in grote gebieden rond luchthavens, waaronder de regio Schiphol, de classificatie “slecht leefklimaat” of zelfs “zeer slecht leefklimaat” krijgen.

Lees meer...

In BouwBelang 3: Met extra geld de crisis uit investeren en verrassende wetswijziging faillissementswet

omslag bouwbelang 3BouwBelang nummer drie blikt vooruit met de Woningbouwalliantie, waarin ook de AFNL participeert, om te laten zien hoe de sector met extra geld voor de bouw van betaalbare en duurzame woningen de economische crisis uit kan investeren. Daarnaast in dit nummer een speurtocht naar de wijzigingen die de Faillissementswet heeft ondergaan om het mkb er beter uit te laten komen en waarom bij de gemeente Almere lokale proactieve mkb-aannemers een streepje voor hebben.

Opnieuw een dringende oproep aan de Rijksoverheid opdrachten naar voren te halen om grote problemen voor de bouw- en infrasector te voorkomen en een AFNL-succes met de aanscherping van de wet betaaltermijnen. En hoe komt een remontabel kantoorpand in Delft tot stand zonder klassieke hoofdaannemer! En waarom de roep om een ‘deel- en omscholingsww vanuit de maaksectoren.

 

8 juli 2020

Leden Aannemersfederatie Nederland akkoord met onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra

Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben op 29 juni jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao tot 1 januari 2021. Inmiddels hebben de leden van AFNL ingestemd met het resultaat. Ook Bouwend Nederland heeft zich positief uitgesproken over het resultaat. De Vereniging van Waterbouwers, NVB en – namens de werknemers – FNV en CNV zullen op korte termijn beslissen over het resultaat. Als ook deze partijen instemmen met het resultaat dan is vanaf dat moment de nieuwe cao een feit.

Lees de tekst van het onderhandelingsresultaat.

4 juli 2020

AFNL: tweede stap in verruiming PFAS-normen biedt mkb-aannemers broodnodige ruimte

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is verheugd dat de staatssecretaris van I&W in een brief aan de Tweede Kamer extra verruiming aankondigt van de PFAS-normen voor het grondverzet en voor landbodems. Ook verdwijnt het verschil in regels voor toepassing van grond en bagger. AFNL is tevreden met de verruiming, die een oplossing biedt voor een substantieel deel van de problemen, maar had eigenlijk op iets meer gerekend. De staatssecretaris biedt wel het vooruitzicht dat er eind van dit jaar zicht is op een definitief handelingskader, waaraan alle overheden zich dan zullen moeten houden.

Lees meer...

Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2020 bereikt

Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao tot 1 januari 2021. De focus ligt op het kunnen blijven doorbouwen, ondanks de gevolgen van stikstof, PFAS en corona. Bouwplaatsmedewerkers kunnen vanaf volgend jaar eerder stoppen met werken, omdat partijen het eens zijn geworden over een zwaar werkregeling.

Lees meer...

Tweede extra ledenbulletin juni uitgegeven (6b)

Er is een tweede extra ledenbulletin van juni uitgegeven (6b). Dit is te vinden in het menu 'Ledenbulletin'.