Op de agenda!

Themabijeenkomst AFNL over Veiligheid en Kwaliteitsborging

Op woensdag 19 februari vindt van 15.30 – 17.30 uur (ontvangst om 15.00 uur) de eerste themabijeenkomst van 2020 van Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra plaats in Veenendaal, Nieuweweg 226.

Bastiaan Benz, directeur SKG-IKOB, geeft een presentatie over de verantwoordingsplicht Wet Kwaliteitsborging en het instrument KIK Campus voor de WKB. Verder zal Theo van Kampen van Aboma u erover informeren hoe de Veiligheidsladder voor het mkb eerder een kans dan een bedreiging is en wordt u vanuit bestuur en commissies ingelicht over de voortgang op diverse dossiers zoals de cao, onderwijs, duurzaamheid en de diverse samenwerkingen. De bijeenkomst wordt afgesloten met borrel & buffet.

Wilt u deze themabijeenkomst bijwonen? Klik hier om u aan te melden.

12 februari 2020

Meldplicht buitenlandse werknemers in Nederland

Voor dienstverrichters uit EU-landen die tijdelijk met hun personeel in Nederland werkzaamheden komen verrichten geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). In deze wet staat dat werknemers recht hebben op bepaalde arbeidsvoorwaarden die Nederland vanwege de detacheringsrichtlijn heeft vastgesteld. Vanaf 1 maart 2020 geldt voor deze bedrijven een meldingsplicht.

Deze meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen in sommige sectoren die tijdelijk in Nederland komen werken. De meldingsplicht houdt in dat de buitenlandse werkgever of zelfstandige gegevens over de werkzaamheden in Nederland in een online meldloket moet zetten. De organisatie waar de buitenlandse werknemer tijdelijk werkt heeft een controleplicht.

Lees meer...

20 juni Dag van de Bouw 2020

Op zaterdag 20 juni is de Dag van de Bouw 2020. Ook de AFNL participeert in de Dag van de Bouw 2020. Save the date! Op deze dag zullen bedrijven uit de bouw en infra in heel Nederland projecten openstellen voor het grote publiek. We hopen op net zo veel mooie projecten als bij de vorige editie en net zo’n mooie dag. Wilt u als ondernemer graag een project in de schijnwerpers zetten en bezoekers een unieke kijk achter de schermen geven? Kijk op de website voor meer informatie.

Meld je project aan voor Dag van de Bouw 2020.

29 januari 2020

AFNL: te veel onduidelijk in Ontwerp Praktijkrichtlijn bij WKB, vooral voor aannemer

In reactie op de Ontwerp NPR 8092 stelt Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra dat er te veel onduidelijkheden, dubbelingen en tegenstrijdige regels in opgenomen zijn. Dat is niet in overeenstemming met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Zo wordt volgens AFNL vooral de aannemer in veel gevallen verantwoordelijk gehouden voor zaken waarvoor hij helemaal niet verantwoordelijk is.

Lees meer...

BouwBelang 6: Minister van Nieuwenhuizen kwaliteiten mkb beter inzetten bij uitdagingen

cover bouwbelang 6 2019In BouwBelang nr 6 geeft Cora van Nieuwenhuizen (I&W) aan hoe zij de kwaliteiten van het mkb wil inzetten bij de verduurzamings,- vernieuwings- en verjongingsoperatie van het kabinet. AFNL en NOA luidt de noodklok over de zgn. MKB-ontzorgverzekeringen, waarmee mkb-ondernemers vanaf 1 januari 2020 het risico van het tweede ziektejaar afdekken en gaat er vanuit dat staatssecretaris Van Ark het nu voorliggende onwerkbare conept-wetsvoorstel over werving en selectie van tafel haalt. Ook is er aandacht voor de wijze waarop een Rijksmonument in Alkmaar een circulaire metamorfose onderging, een woningcorporatie mkb-bouwers zoekt voor woonlastenneutrale renovaties en een 100-jarig aannemersbedrijf dat het predicaat hofleverancier verwierf. Daarnaast ging Kamerlid van Weyenberg op werkbezoek bij een mkb-aannemer, die net op die dag het werk op een project moest stilleggen door de PFAS-problematiek en krijgen we een inkijkje in een flexibel, demontabel en circulair woonwerkgebouw. De KikCampus biedt mkb-aannemers op voorhand een instap bij het werken met de wet kwaliteitsborging en bij een debat over vervroegd pensioen voor zware beroepen moet over een ‘muur van begrip’ worden gesprongen.

BouwBelang 6 lezen

20 december 2019

AFNL-NOA wil dat minister SZW wetsontwerp minimumbeloning en zelfstandigenverklaring terugneemt

AFNL-NOA heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringend verzocht het wetsontwerp minimumbeloning en zelfstandigenverklaring terug te nemen en niet in te dienen in de Tweede Kamer. De voorstellen van de minister bieden in de ogen van AFNL-NOA geen oplossing voor de huidige zzp-problematiek. Met dit voorstel blijven opdrachtnemer en opdrachtgever, mede gezien de grote complexiteit, in onzekerheid over de status van de arbeidsrelatie. Terwijl de administratieve lasten alleen maar sterk toenemen en het grote risico ontstaat dat de focus alleen nog maar gericht is op de vraag of het minimumtarief is betaald en niet meer of er duidelijkheid of het om een werknemer of een zelfstandige gaat. Daarnaast gaan de voorstellen voorbij aan de discussie over de wijze waarop de toekomstige arbeidsmarkt zou moeten worden ingericht.

Lees de reactie aan de minister

10 december 2019

AFNL-NOA: zorgen over MKB-ontzorgverzekeringen: Duidelijkheid en communicatie over ontzorgpolissen dringend gewenst.

Vorig jaar december maakten de minister van SZW met de koepelorganisaties voor werkgevers en verzekeraars afspraken over de beperking van risico’s voor ondernemers voor het tweede ziektejaar van hun werknemers. Met behulp van MKB-ontzorgpolissen zouden ondernemers per 1 januari 2020 ontlast worden van een deel van de verantwoordelijkheden en verplichtingen. Echter, tot op heden is er noch vanuit het ministerie van SZW, noch vanuit verzekeraars, noch vanuit de werkgeverskoepels actief gecommuniceerd over de zogenaamde MKB-ontzorgpolissen. Onacceptabel voor mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra, die toch al genoeg problemen hebben met de arbeidsmarktregelgeving.

Lees meer...

In BouwBelang nr 5; Stikstof en PFAS beheersen agenda’s mkb-bouw en infra

omslag BouwBelang 5 2019In de duurzaam-editie BouwBelang nr 5; een reportage van de acties rondom de stikstof en PFAS-problematiek, maar ook interviews met ondernemers die hiermee worden geconfronteerd. Daarnaast innovatieve mkb-bouwers werken aan off-grid woonhuizen, bouwbioligsche bouwen met gezondheid voorop, innovatieve infraprojecten in de strijd tegen wateroverlast, van-top-tot-teen groene particuliere woningen en hoe afspraken vast te leggen in het kader van de nieuwe Arbeidsmarktwet.

Download BouwBelang nr 5

15 november 2019

AFNL-NOA: Concept-wetsvoorstel discriminatie bij werving en selectie schiet doel volstrekt voorbij

Stichting AFNL-NOA is onaangenaam verrast door het wetsvoorstel van Staatssecretaris Van Ark van SZW om discriminatie in wervings- en selectieprocedures te voorkomen. AFNL-NOA maakt zich zorgen over de extra administratieve lasten die dit wetsvoorstel voor het mkb met zich meebrengt. Uiteraard is het voorkomen van discriminatie en gelijke kansen op de arbeidsmarkt een streven dat AFNL-NOA ondersteunt.
In de bouw en afbouw werft een werkgever echter niet op afkomst, geslacht of een gebrek, maar op kwaliteit en vakkennis. “Het voorstel ademt achterdocht waarin wij onze branche niet herkennen; wij voelen ons dan ook genoodzaakt op te komen voor de goede intenties van onze ondernemers”, aldus Sharon Gesthuizen, voorzitter Stichting AFNL-NOA.

Lees meer...