AFNL-NOA: Rijksoverheid roep op tot opdrachten in de bouw en voorkom bouwcrisis

AFNL en NOA hebben vandaag een brief verstuurd aan de ministers van BZK, Knops, I&W, Van Veldhoven en I&W, Van Nieuwenhuizen, om vanuit de Rijksoverheid opdrachtgevers – niet alleen (lagere) overheden, maar ook corporaties en particuliere opdrachtgevers - op te roepen vooral opdrachten door te laten gaan en naar voren te halen en vergunningverlening niet te laten stagneren omdat loketten gesloten zijn.

MKB-ONDERNEMERS IN BOUW, AFBOUW EN INFRA VRAGEN:

RIJKSOVERHEID ROEP OP EN ZORG VOOR OPDRACHTEN IN DE BOUW !

Er wordt veilig en gezond volgens protocol gewerkt in de bouw, infra en afbouw, dus stel opdrachten niet uit, maar laat opdrachten doorgaan en haal opdrachten naar voren.

3 april 2020

AFNL-NOA: stel NOW-maatregel langer open voor bouwsector

AFNL en NOA hebben een brief gestuurd aan de minister van SZW, waarin zij minister Koolmees oproepen om de op 6 april in werking tredende NOW langer open te stellen en o.a. van boeteclausules te ontzien, gezien het feit dat de bouw nu nog doorwerkt, maar in de zeer onzekere situatie verkeerd of opdrachten nog los komen.

3 april 2020

Rijksvastgoedbedrijf: Meld uw vragen over maatregelen coronavirus

Het Rijksvastgoedbedrijf krijgt diverse vragen over de uitvoering van werkzaamheden na de maatregelen vanwege het coronavirus. Bijvoorbeeld over kosten en compensatie of over boetes en vertragingen. We proberen via uw contactpersoon zo snel mogelijk antwoord te geven op uw vragen en bieden daarnaast de mogelijkheid om vragen te stellen via een webformulier. Om bouwwerkzaamheden veilig te kunnen blijven uitvoeren, heeft de Rijksoverheid daarnaast in samenwerking met de sector het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ opgesteld

Werk gaat zoveel mogelijk door tijdens de coronacrisis
De maatregelen in de aanpak van het coronavirus raken het werk waar het Rijksvastgoedbedrijf en de bouw- en installatiesector samen de verantwoordelijkheid voor dragen. Om te voorkomen dat deze sectoren stilvallen, gaan de lopende aanbestedingen, projecten en werkzaamheden van het Rijksvastgoedbedrijf zoveel als mogelijk en verantwoord is door. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zich ingezet om de toegang tot de RVB-locaties zoveel mogelijk open te houden, waardoor een groot deel van de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Bij risicovolle locaties, bijvoorbeeld bij gevangenissen, zijn of worden specifieke afspraken gemaakt voor de uit te voeren werkzaamheden.

Lees meer...

31 maart 2020: Webinar Samen Veilig Doorwerken, meld je nu aan

banner webinar

Tijdens de coronacrisis werken we zoveel mogelijk door. Maar op de bouwplaats en bij klanten thuis staan gezondheid en veiligheid natuurlijk altijd voorop. Hiertoe is met de overheid en sectorpartijen het protocol 'Samen veilig doorwerken' opgesteld. Op dinsdag 31 maart a.s. wordt om 15.00 uur een webinar georganiseerd over het protocol.

Informatie en antwoorden
Tijdens het webinar krijg je deskundige informatie van arbeidsepidemioloog Johan Timmerman (Volandis) en arbeidshygiënist Theo-Jan Heesen (ArboTechniek). Zij lichten praktisch toe hoe je in tijden van corona, bij klanten thuis, op projecten en bouwplaatsen veilig kunt doorwerken. Ook beantwoorden zij vragen als:

  • Werken op 1.5 m afstand; hoe doe je dat?
  • Kunnen werknemers samen in een busje?
  • Hoe organiseer je de lunch?

Natuurlijk kun je ook live zelf een vraag stellen! Meld je aan voor dit gratis webinar via de website van Bouwend Nederland.

Zie ook: https://www.helpdeskcorona-bt.nl/

 30 maart 2020

 

AFNL-NOA: Protocol samen veilig doorwerken, moet stilval bouwsector voorkomen

De Rijksoverheid heeft samen met de bouw- en technieksector, waaronder AFNL en NOA, het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Met het protocol hopen zij ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden en brancheverenigingen. Het biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Belangrijk, omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken, zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid.

Lees meer...

Pensioen: Betaaltermijn voor facturen in april en mei verlengd

Aannemersfederatie Nederland vindt het een goede zaak dat BpfBOUW heeft besloten om van 1 april 2020 tot 1 juni 2020 de betaaltermijn voor premies voor de bij het fonds aangesloten werkgevers naar twee maanden te verlengen. BpfBouw heeft dit besluit genomen om tegemoet te komen aan de situatie dat bedrijven als gevolg van het coronavirus en teruggelopen werkzaamheden in liquiditeitsproblemen komen. Op deze manier wil het fonds de werkgevers wat lucht geven.

Lees meer...

Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem van start

Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten.
Voorwaarde voor het stikstofregistratiesysteem is dat er eerst stikstofruimte wordt gecreëerd door maatregelen die de stikstofneerslag verminderen. De verlaging overdag van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur is de eerste maatregel die stikstofruimte gaat opleveren. Deze maatregel levert overigens niet op alle plekken evenveel ruimte op. In een provincie als Zuid-Holland geldt voor een groot deel al een maximumsnelheid van 100 km per uur. Op deze plekken zijn aanvullende maatregelen nodig.

Lees meer...

Ministers en bouw- en technieksector: samen veilig doorwerken

De bouw- en technieksector wil veilig aan het werk blijven tijdens de coronacrisis. Daarom hebben Minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen samen met organisaties in de bouw- en technieksector hierover afspraken gemaakt. De afspraken moeten er voor zorgen dat de bouw niet stilvalt en de orderportefeuille leegloop en de woning- en utiliteitsbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen zoveel als mogelijk veilig verder kan.

De bouw- en technieksector is voor de Nederlandse economie een essentiële motor. Daarom zijn er met deze sector afspraken gemaakt om de voortgang van de bouwproductie in de komende weken en maanden zo goed mogelijk te borgen. De komende tijd vindt hier intensief overleg over plaats met de betrokken partijen: opdrachtgevers zoals corporaties en netbeheerders, provincies en gemeenten als vergunningverleners en uitvoerende partijen.

Lees meer...

Onderhandelingen cao Bouw & Infra opgeschort

Werkgeversverenigingen Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, NVB en Vereniging van waterbouwers hebben, in gezamenlijk overleg met FNV en CNV Vakmensen, besloten de onderhandelingen voor de Bouw & Infra cao op te schorten. Het feit dat vooralsnog onduidelijk is wat de gevolgen van de coronacrisis voor de sector zijn, maakt het nu onmogelijk om afspraken te maken die passend zijn bij deze moeilijke periode.
De geldende cao Bouw & Infra liep af op 1 januari 2020. Nadat de onderhandelingen over een nieuwe cao eind 2019 werden uitgesteld als gevolg van de PFAS- en stikstofcrisis, werd het gesprek tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao begin februari 2020 hervat.

Lees meer...