Niet alleen wordt ingezet op de bouw van meer huizen; de overheid wil ook kunnen sturen op voor wie er wordt gebouwd en op betaalbare woningen. Daarnaast zet de overheid in op verduurzaming en de leefbaarheid van wijken. De opgave is groot en de urgentie hoog. De Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) schetst de kaders en alle partners zijn nodig, zoals gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen.

Elke regio heeft te maken met andere knelpunten. Daar gaat de overheid graag met u over in gesprek. Daarom organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vijf regionale bijeenkomsten in de week van 27 maart en 3 april. In een programma dat is toegespitst op wat er in uw regio speelt, voert de overheid het gesprek over de NWBA-programma’s, presenteren regionale voorbeelden zich en zijn er thematische verdiepingssessies. In de ochtend verzorgt de maatschappelijke coalitie Leefbare en Vitale Wijken tevens een programma uit de Actieagenda Wonen, over leidende principes voor het vormgeven van samenwerking, waarbij inwoners of ontschotte financiering centraal staan.

Voor wie?

Het ochtendprogramma is voor bestuurders, managers en professionals in het woon- en zorgdomein.

De middag is bedoeld voor professionals die zich met volkshuisvesting bezighouden, zoals gemeenten en provincies, woningcorporaties, medewerkers Wonen en Zorg bij maatschappelijke en zorgorganisaties, bouwers, projectontwikkelaars en vertegenwoordigers van woningzoekenden en bewoners. Ook nodigen we bestuurders van harte uit om aan te sluiten. De dag biedt netwerkmogelijkheden om ideeën uit te wisselen en om van elkaar te leren.

Wanneer?

U kunt zich aanmelden voor het middagprogramma, het ochtendprogramma of voor beide. Aan elke deelsessie kunnen een maximumaantal personen deelnemen. Wees er dus snel bij, want vol is vol!

Deelname is kosteloos.

Voor nadere informatie kunt u hier terecht en om u aan te melden kunt u hier klikken.

Data en locaties