Aannemersfederatie Nederland: Koerswijziging wetsvoorstel kwaliteitsborging slag in gezicht mkb-aannemers

Aannemersfederatie Nederland is verbijsterd over de volkomen onverwachte koerswijziging van de Minister voor Wonen en Rijksdienst in het wetsvoorstel Kwaliteitsborging. De Minister heeft besloten in het nieuwe stelsel eerst van start te gaan met bouwwerken in het kader van nieuwbouw en seriematige verbouwprojecten en pas over twee/drie jaar met andere categorieën bouwwerken via een Algemene Maatregel van Bestuur. Als dit doorgang vindt worden mkb-ondernemers in de bouw op onaanvaardbare wijze op achterstand gezet. Zij kunnen geen ervaring opdoen met het nieuwe systeem en bovendien zal de legesdruk voor kleine bouwwerken en verbouwingen toenemen. Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra ervaart dit als een slag in het gezicht van mkb-aannemers. Als gevolg van zich snel wijzigende marktomstandigheden (van aanbod naar kopersmarkt) zal het mkb zich de nieuwe kwaliteitseisen snel eigen moeten kunnen maken. Dit uitstel in de wet zet het mkb onnodig op achterstand.

Eerlijke concurrentie tussen mkb- en grote bedrijven aangetast
De Minister geeft aan dat “kleinere bedrijven zonder veel ervaring met kwaliteitsborging zo wat langer de tijd krijgen om zich op het nieuwe stelsel voor te bereiden”. De minister sluit echter zeer veel werken voor mkb-aannemers (met name ook in de particuliere sector) voor een aantal jaar uit van de nieuwe wet en tast hiermee de eerlijke concurrentie tussen mkb- en grote bedrijven aan. Trajecten om kleine bouwwerken een goede plek in het nieuwe stelsel te geven worden hierdoor gefrustreerd.

Legesdruk zal onevenredig zwaar toenemen
Bovendien zal de legesdruk voor deze kleinere bouwwerken en verbouwingen enorm toenemen. Door de projectmatige woningbouw wel te laten deelnemen aan de Wet, vallen leges voor dit soort projecten weg en zullen gemeenten om kostendekkend te blijven de leges van met name de grote groep kleine bouwaanvragen aanzienlijk moeten gaan verhogen. Met onevenredig zware legesdruk voor dit soort kleine bouwwerken tot gevolg.

Minister creëert onzekerheden
Daarnaast zal de Minister door trajecten met kleine bouwwerken in de Wet voor jaren op te schorten, gebrek aan draagvlak onder een zeer grote groep mkb-bedrijven node gaan missen. Ten slotte schept de minister meer onzekerheid dan zekerheid met zijn besluit, want hierdoor verdwijnt een level playing field met gelijke kansen voor mkb en grote bedrijven en daarnaast wordt weer onzeker wie wanneer onder de wet gaat vallen.


3 maart 2015