bouwbelang 6 2020

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

BouwBelang: luid en duidelijk

BouwBelang
BouwBelang vertelt luid en duidelijk het mkb-verhaal. Confronterend en kritisch als het moet, maar altijd opbouwend en constructief. Een platform voor meningen en meningsvorming. Een blad dat de lezers blijft boeien, doordat de inhoud gaat over zaken die hem werkelijk interesseren en hem verder brengen bij de uitoefening van zijn vak. Inspirerende en stimulerende informatie. Een onmisbaar medium dat op de huid van de praktijk zit, boordevol informatie voor en over de achterban die zo breed is als de bouwbranche zelf.

GAzet
GAzet is de arbeidszakenkrant voor de gespecialiseerde aannemer en verschijnt 6x per jaar. Sinds nr 2 2015 ingebonden in BouwBelang, daarvoor als bijlage bij BouwBelang. Als u in het menu rechts op deze pagina klikt op de editie van BouwBelang, vindt u achterin Gazet. Onderaan dit menu vindt u de oudere edities van Gazet.

Doelgroep
Aannemers infrastructurele werken | Architectenbureaus | Aannemers woning- en utiliteitsbouw | Bouwopleidingen | Aanbestedende diensten | Bouwondernemingen | Deelgemeenteraden | Fabrikanten en toeleveranciers | Gespecialiseerde aannemers | Politici en ministeries | Monumentencommissies | Projectontwikkelaars | Provinciale en gemeentelijke overheden | Vereniging Van Eigenaren | Waterschappen | Woningcorporaties | Bedrijven aangesloten bij de brancheorganisaties

Oplage
15.000 exemplaren

Verschijningsfrequentie
6 keer per jaar

Laatste editie
U kunt het laatste nummer van Bouwbelang inzien door op de link in het menu rechts op deze pagina te klikken.

Advertenties:
ER-Communicatie Doetinchem, Ed Rothuis
Telefoon: 06 - 27 02 88 77
E-mail: [email protected]
www.er-communicatie.nl

Ontwikkeling, realisatie, redactie:
iMediate bv
Postbus 2227, 1220 CE Hilversum
Telefoon: 035 - 646 58 00
E-mail: [email protected]
Website: www.imediate.nl

Uitgever:
Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra
Postbus 1085, 3900 BB  Veenendaal
Telefoon: 0318 - 54 49 00

E-mail: [email protected]
www.aannemersfederatie.nl
Abonneren?

De kosten voor een jaarabonnement (6 nummers) bedragen 20,00 euro (ex. BTW). Collectieve abonnementen zijn mogelijk. De kosten voor ieder abonnement meer bedragen 15,00 euro (ex. BTW) per jaar (6 nummers). Heeft u interesse in een abonnement? Neem dan contact met ons op.