Brandstof voor haperende bouwmotor

In een notitie gericht aan het Kabinet vraagt Aannemersfederatie Nederland aandacht voor een aantal punten. Punten, die ten dele samenhangen met de slechte economische situatie waarin de sector, als gevolg van kredietcrisis en recessie, op dit moment verkeert en die anderdeels betrekking hebben op een aantal knelpunten die continuïteit en vooruitgang in de weg staan.
De Federatie vraagt het kabinet met een samenhangende visie te komen op de kansen van de sector in de komende jaren en de wijze waarop de sector kan bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Een visie die voor de Aannemersfederatie verder moet reiken dan een langjarige en politiek zwaar beladen discussie over hypotheekrenteaftrek en huurruimte.


U kunt  hier de notitie ‘Brandstof voor haperende Bouwmoter’ downloaden.

 

Juli 2010