Publicaties Aannemersfederatie Nederland

Aannemersfederatie Nederland geeft t.b.v. de aangesloten branches en hun leden en relaties een aantal publicaties uit, die u hieronder aantreft.

Ook de bij de Aannemersfederatie aangesloten branches geven publicaties uit voor hun leden; deze treft u aan op de sites van de betreffende branches.


BouwBelang
Logo BouwbelangBouwBelang is het relatiemagazine van de Aannemersfederatie dat verschijnt in een oplage van 15.000. Hierin klinkt luid en duidelijk het mkb-verhaal van bouw en infra. Confronterend en kritisch, maar altijd opbouwend en constructief. Een platform voor meningen en meningsvorming dat bovenop de praktijk zit. Met inspirerende en stimulerende informatie die de ondernemer op ideeën brengt bij de uitoefening van zijn vak.

 

 

Hier vindt u meer informatie over BouwBelang.

Ledenbulletin
In het Ledenbulletin vinden leden van de bij de Aannemersfederatie Nederland aangesloten branches informatie over actuele thema's die voor ondernemers van belang zijn.

Naar de ledenbulletins

Overige publicaties
Regelmatig geeft de Aannemersfederatie brochures of publicaties uit over specifieke thema’s of praktische zaken relevant voor de ondernemer in bouw en infra.

Bekijk de publicaties.