logo Bouwbelang

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

AFNL Informatie en
Innovatie Centrum (IIC)

Actuele informatie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld over de CAO Bouw & Infra 2018-2019, vindt u op www.afnl-iic.nl.

Wel lid, maar geen code?
Mail ons.

firefox 2019 10 28 17 33 13

twitter logo met tekst volg ons

YouTube Logo 700x394

Actietour mkb-aannemers ‘komt aan’ bij politici

Twee colonnes bouwbusjes bezochten op 3 september de woordvoerders van de negen grote politieke partijen in de Tweede Kamer. Zij overhandigden de politici dertien actiepunten en adviezen om de bouw weer uit het slop te halen. Henk Klein Poelhuis –voorzitter Aannemersfederatie en delegatieleider tour Noord- gaf bij de overhandiging aan dat het voor de bouwsector inmiddels vijf over twaalf is en dat de politiek nu moet handelen.

Transparantie

Het is niet fair te verwachten dat de sector op eigen kracht de crisis zal overwinnen zolang deze zo afhankelijk is van de inkomenspolitiek. En zolang de overheid door inconsistent beleid geen duidelijkheid biedt, waardoor het consumentenvertrouwen tot een bedenkelijk laag niveau is gedaald. De overhandiging van de actieposters ging vergezeld van het aanbieden van een glazen actiehamer. Niet om, zoals Daan Stuit –vice voorzitter Aannemersfederatie en delegatieleider tour Midden- zei, de breekbaarheid van de bouw aan te geven, maar juist de transparantie en om collega politici een voorzichtig tikje in de goede bouwrichting te geven.

Hieronder volgt een fotoreportage van de actiedag.

actiebusjes op de snelweg

De actiebusjes en route in het Noorden van Nederland

 

Eddy van Hijum (Tweede Kamerlid CDA) en Theo Rietkerk (gedeputeerde Overijssel)

 Eddy van Hijum (Tweede Kamerlid CDA) en Theo Rietkerk (gedeputeerde Overijssel) ontvangen actiepamfletten van Henk Klein Poelhuis (voorzitter Aannemersfederatie) in Zwolle. Van Hijum gaf aan dat het CDA beter wil toezien op eerlijke concurrentie, de verschillen op de arbeidsmarkt wil tegengaan en duidelijkheid wil scheppen over de hypotheekrente-aftrek.  Rietkerk toont veel belangstelling om samen met de Aannemersfederatie de aanpak van oude wijken op te pakken.


Carola Schouten CU Carola Schouten (Tweede Kamerlid ChristenUnie) reageert op de actievoorstellen, die ze zojuist heeft ontvangen in Rotterdam. De CU wil duidelijkheid over de hypotheekrente-aftrek; hooguit dertig % aftrekbaar tot een maximum van 750.000 euro. Daarnaast wil zij graag partijen bij elkaar brengen om tot een gezamenlijke investeringsagenda voor de bouw te komen.

 

Bart Vink en Daan Stuit

Bart Vink (D66) praat nog even bij met Daan Stuit (vice-voorzitter Aannemersfederatie), voor de bus van de Aannemersfederatie in Den Haag, nadat hij zojuist van de Vakfederatie Rietdekkers een bos riet heeft ontvangen. D66 wil een aparte hypotheekvorm voor de groeiende groep zelfstandigen en freelancers met groeivooruitzichten.

 

Linda Voortman

Linda Voortman (Tweede Kamerlid Groen Links) met de actiehamer ‘MKB-aannemers willen bouwen’ in de hand in Utrecht. Voortman geeft aan geen overbodige regelgeving te willen, maar wel meer regie van de overheid om samen met de bouw de sector weer uit het slop te trekken.

 

Jacques Monasch

Jacques Monasch (Tweede Kamerlid PvdA) en Henk Klein Poelhuis (voorzitter Aannemersfederatie) tonen Actieposter in Sneek. Monasch geeft aan dat de PvdA de btw voor de hele bouw twee jaar lang op het 6%-tarief wil en de overdrachtsbelasting voor starters op nul.

 

Ino van den Besselaar

Ino van den Besselaar (Tweede Kamerlid PVV) luistert naar de inleiding van Henk Klein Poelhuis (voorzitter Aannemersfederatie) in Utrecht. De PVV wil: geen forensentax, de legesgelden voor vergunningen schrappen en scherpere controle op arbeidsmigranten naar Belgisch voorbeeld.

 

PSJ 4253500

Kees van der Staaij en Elbert Dijkgraaf, de nrs 1 en 2 van de SGP temidden van de ondernemers en de bouwbusjes in Gorinchem. De SGP wil geen WW-betaling door ondernemers na ontslag, de looptijd van de hypothecaire lening verlengen tot 40 jaar en een innovatiefonds instellen voor de bouw.

 

PSJ 4068500

Daan Stuit (vice-voorzitter Aannemersfederatie) vergaart de actiepamfletten voor Paulus Jansen (Tweede Kamerlid SP) in Nootdorp. Jansen: ‘De verhoging van de btw moet worden teruggedraaid om het consumentenvertrouwen te versterken en een deel van het eigen pensioen zou moeten worden ingezet voor het eigen woningbezit.

 

betty de boer

Betty de Boer (Tweede Kamerlid VVD) hangt de actieposter op haar woning. De VVD vindt dat de hypotheekrente-aftrek moet worden gehandhaafd, het ontslagrecht moet worden versoepeld en dat moet worden geïnvesteerd in de technische vakschool.

afnlnoa2voor mkbafbouw en infra

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

zwaarwerkregeling eerder stoppen iets voor jou?

AFNL- NOA pleit voor pensioen bij 45 arbeidsjaren
Bekijk de film:firefox 2019 06 21 08 33 07

logo Bouwspraak

 

logo gaan in de bouw

Bewaren

EDI logo

Ondernemersplein

buildingchangesProjectbureau dat de
bouw verandert!

Copay logoAFNL beveelt Co-Pay aan

link naar arbocatalogus

logo MVO Nederland, bewegend