Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL en NOA: Regeerakkoord stevig fundament voor mkb-bouw en afbouw

  Fiscale maatregelen nog onvoldoende

  Het Regeerakkoord biedt de ondernemers in bouw, afbouw- en infrasector een paar noodzakelijke perspectieven waarop de sector al geruime tijd wacht. Zo wordt de zeer gewenste MKB Toets op wet- en regelgeving ingevoerd, worden de loondoorbetalingsplicht en reïntegratieplicht in het tweede ziektejaar afgeschaft en wordt er gesleuteld aan het systeem van contractperiodes in het ontslagrecht. AFNL

  ...
 • In BouwBelang nr 4: mbo van de toekomst, helikopterview, eco-dynamische fietspaden en andere betalingssystemen

  In BouwBelang nr 4 een hoogvlieger in de sloopbranche met helikopterview, de voorzitter van de mbo-raad over de toekomst van het mbo-onderwijs, de innovaties om een eco-dynamisch fietspad aan te leggen, eerste succesvolle resultaten om betalingssysteem infrasector aan te passen, gelijke voorwaarden essentieel voor aannemen vaste medewerkers, de hangbrug als hulpmiddel voor werken op hoogte en in het transport voor de bouw zijn duurzaam, veilig en comfortabel de kernbegrippen.

  Lees

  ...
 • AFNL en NOA over Miljoenennota: stilstand is achteruitgang!

  Snel nieuw Kabinet dat mkb-vriendelijk beleid voert
  Ook dit jaar wordt in de Miljoenennota aangegeven dat de Nederlandse economie er mede dankzij het kabinetsbeleid beter voor staat. Voorbij wordt gegaan aan het feit dat het niet in alle sectoren even goed gaat. Een specifieke sector als het mkb in bouw, afbouw en infra – de sector die het hardst is getroffen door de crisis – lijkt op te klimmen. Tegelijkertijd kampt de sector nog

  ...
 • AFNL en NOA:teleurgesteld dat arbeidsmarktafspraken in SER zijn mislukt

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, verenigd in Stichting AFNL-NOA, betreuren het dat partners in de SER na veertien maanden onderhandelen over de arbeidsmarktproblematiek met lege handen staan. Volgens AFNL-NOA willen partners te veel thema’s in één keer aanpakken en dat was vanaf het begin gedoemd tot mislukken. Het oplossen van een stapeling van verkeerde wetgeving, heeft net zo’n negatief effect als het clusteren van

  ...
 • Jaco Uittenbogaard nieuwe directeur AFNL

  Jaco Uittenbogaard 300Per 1 september 2017 wordt Jaco Uittenbogaard de nieuwe directeur van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra; de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra. Uittenbogaard volgt Wim de Boer op die eind van dit jaar afscheid neemt als directeur van de AFNL. Dit is vandaag in het Bestuur van de Aannemersfederatie

  ...
 • AFNL: Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen verder uitgesteld

  De Eerste Kamer heeft in reactie op de brief van de minister van BZK, waarin hij de Kamer verzocht de stemmingen over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen aan te houden, besloten dit verzoek te honoreren. De stemmingen zijn dus uitgesteld. In afwachting van wat nu komen gaat. Als de stemmingen waren doorgegaan, was het wetsvoorstel hoogstwaarschijnlijk weggestemd.

 • AFNL: nog geen meerderheid in Eerste Kamer voor wet Kwaliteitsborging bouwen

  Minister Plasterk heeft de Eerste Kamer op 4 juli jl. aangegeven het wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw aan te passen en hierover een brief te sturen, toen bleek dat er onvoldoende steun was voor het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is in februari door de Tweede Kamer aangenomen. AFNL blijft achter de uitgangspunten van de wet staan. Deze leidt tot beter toezicht en duidelijkheid t.a.v. de aansprakelijkheid. De wet biedt bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit en

  ...
 • BouwBelang 3: ‘MKB is ruggengraat samenleving’, met AFNL-NOA-voorzitter Gesthuizen

  In BouwBelang nr 3 geeft Sharon Gesthuizen, de voorzitter van St. AFNL-NOA aan hoe zij met behulp van strategische partnerschappen de positie voor het mkb in bouw en afbouw geleidelijk wil verbeteren. Daarnaast aandacht voor jong vaktalent uit de betonstaalverwerking over opleiden, de gemeente Westland die het liefst met ‘eigen’ ondernemers werkt, een in de praktijk geboren innovatie in de metselbranches, een jonge ondernemer die aangeeft hoe hij zijn voegbedrijf leidt en drie

  ...
 • AFNL: Ja tegen wet Kwaliteitsborging, nog wel enkele pijnpunten oplossen

  De Aannemersfederatie stond en staat achter de uitgangspunten van het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging Bouwen. Het biedt de bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit, een kans om zich te onderscheiden. Het vakmanschap waar de leden van de bij de AFNL aangesloten verenigingen voor staan krijgt op die manier de waardering die het verdient. Voor de (aangescherpte) aansprakelijkheid lopen die bedrijven dan ook niet weg. Echter, er zijn nog wel een paar problemen die moeten worden

  ...
 • Sharon Gesthuizen eerste voorzitter Stichting AFNL-NOA

  Sharon Gesthuizen

  De besturen van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) hebben Sharon Gesthuizen benoemd tot eerste voorzitter van de Stichting AFNL-NOA.

  In de Stichting AFNL-NOA krijgt de belangenbehartiging van de beide organisaties vorm en inhoud. Gesthuizen zal met ingang van 1

  ...
 • Modelovereenkomsten

  Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV, CNV Vakmensen) hebben samen met de zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst aanneming van werk voor de bouw- en infrasector gemaakt. De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd. Wij adviseren u voor aanneming van werk in de bouw- en infrasector met en

  ...
 • BouwBelang: AFNL/NOA leggen wensen bij informateur neer

  omslagIn BouwBelang nr 2: AFNL/NOA-notitie aan de informateur, Fossielvrij en duurzaam bouwen; een blijvertje, Jong vaktalent in de steigerbouw, hoogste breeamscore bij toekomstbestendig verantwoord bouwen. Maar ook marktpartijen inventariseren knelpunten in restauratie en onderhoud monumentaal erfgoed, verrassende innovaties voor modern

  ...
 • AFNL / MKB INFRA: Wim van der Maas en Daan Stuit geridderd

  Twee mkb’ers pur sang zijn vandaag Koninklijk onderscheiden. Wim van der Maas en Daan Stuit zijn vandaag beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding heeft vanmorgen plaatsgevonden in de Burgerzaal van het Stadhuis van Rotterdam, waar de versierselen door burgemeester Aboutaleb, na een persoonlijk woord, zijn opgespeld. Wim van der Maas was tot juni 2016 directeur van MKB INFRA en tot januari 2016 directeur van

  ...
 • Bouw helpt ruim 750 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan

  In 2015 is op initiatief van cao-partijen Bouw & Infra het project Wie Klaart de Klus gestart. Doel hiervan was om in twee jaar 295 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Dat werden er uiteindelijk veel meer, namelijk 750. Dat is een opmerkelijk resultaat voor de bouw- en infrasector die al langere tijd krimp laat zien in het aantal dienstverbanden.

  Veel duurzame plaatsingen
  Onderzoeksbureau USP heeft onderzoek gedaan naar het aantal

  ...
 • Modelovereenkomst Bouw & Infra goedgekeurd door de Belastingdienst

  Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV, CNV Vakmensen) hebben samen met de zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst aanneming van werk voor de bouw- en infrasector gemaakt. De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd. Wij adviseren u voor aanneming van werk in de bouw- en infrasector met en als zelfstandige zonder personeel deze goedgekeurde modelovereenkomst

  ...
 • AFNL/NOA: MKB als uitgangspunt voor beleid in komend Regeerakkoord

  Een nieuw kabinet staat voor de opgave opnieuw perspectief te bieden op een goede, duurzame en welvarende toekomst met mogelijkheden voor iedereen en een gelijk speelveld voor grote-, middelgrote- en kleine bedrijven en hun medewerkers. Hoewel het economisch beter gaat, is daarbij voor mkb-aannemers, die het zwaarst van alle beroepen zijn getroffen door de crises, nog wel het één en ander nodig. Met de verkiezingen achter de rug en de informatiegesprekken in volle gang, hebben

  ...
 • AFNL hoopt dat Eerste Kamer wet kwaliteitsborging snel en adequaat behandelt

  De Aannemersfederatie hoopt dat de Eerste Kamer de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen snel en adequaat behandelt. Aan deze wet is een lange voorbereidingstijd voorafgegaan. In die periode hebben veel partijen bijgedragen aan het resultaat zoals dat er nu ligt en door de Tweede Kamer met ruime meerderheid is aangenomen. De brancheleden van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) - 1800 bedrijven in de bouw- en infrasector; allen mkb-aannemers, met vakbekwame medewerkers - 

  ...
 • AFNL: heldere keuzes na verkiezingen

  Aannemersfederatie Nederland ziet de uitslag van de verkiezingen als de keuze van Nederlanders om andere en nieuwe wegen in te slaan. Waarschijnlijk zullen op basis van deze uitslag wat meer ‘niet-natuurlijke’ partners in de politiek elkaar op dossiers moeten vinden om een coalitie te vormen.  Voor de bouw- en infrasector zijn een paar dossiers, waarin heldere keuzes moeten worden gemaakt, daarbij cruciaal. De AFNL gaat er vanuit dat de Kamerbreed gedragen en door EZ

  ...