Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Aannemersfederatie doet appél op Tweede Kamer: Behandel Wet Aanpak Schijnconstructies met absolute voorrang

  Aannemersfederatie Nederland dringt er bij de Tweede Kamer op aan het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher, met de daarin geregelde aansprakelijkheid voor alle schakels in de bouwketen, met voorrang te behandelen. Deze week wordt de bouwsector opnieuw geconfronteerd met een bouwproject in Friesland, waar blijkt dat het goedkoper is via een uitzendconstructie buitenlandse werknemers van 1000  km ver in te huren dan Nederlandse werknemers in te zetten.

  ...
 • In BouwBelang nr 6: lokaal mkb doet zaken met gemeenten en omgekeerd

  BouwBelang nr 6 is verschenen met veel aandacht voor de relatie tussen gemeenten en mkb-aannemers. Daarnaast waarom het sociaal akkoord in de zak van Sint verdwijnt tijdens een AFNL/NOA-bijeenkomst met MKB-Nederland-voorzitter Van Straalen. In de halfjaarlijkse AFNL-monitor gebaseerd op EIM-onderzoek in mkb-bouw wordt de economische situatie getypeerd als ‘tussen hoop en vrees’. Een Tweede Kamerlid brengt een werkbezoek aan twee Amsterdamse mkb-aannemers. In het kader van energie besparen

  ...
 • Bouw cao onderhandelingen geen centimeter opgeschoten

  Vandaag 16 december 2014 hebben cao partijen bouw wederom bij elkaar gezeten om de verschillende thema’s op inhoud te bespreken. De remmende  houding van de vakbonden frustreert de werkgevers. Het is zeer teleurstellend dat er geen vooruitgang is. Op deze manier gaat de bouw-cao kapot. Er is onvoldoende ruimte om te vernieuwen op thema's zoals arbeidstijden en de introductie van een individueel keuze budget. Vandaag was voor werkgevers een herhaling van 4 december (zie persbericht ...

 • Nieuwsbrief CAO 2014 nummer 4 verschenen

  Vandaag, 4 december 2014, hebben cao-partijen in de bouw opnieuw gesproken over een nieuwe cao. Daarbij zijn negen thema’s besproken. De belangrijkste thema’s zijn: arbeidstijden, duurzame participatie (individueel keuzebudget), naleving van de cao en opleiden van leerlingen.

  De volgende afspraak is op 16 december 2014.

  Lees de ...

 • MKB-Nederland-voorzitter en Sint bezoeken AFNL/NOA

  PHS 1695 400Deze week bracht MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen een bezoek aan een gezamenlijke vergadering van AFNL- en NOA-bestuurders in Veenendaal. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over een groot aantal pijnpunten voor mkb-aannemers in bouw en afbouw, waaronder de schijnconstructies in de bouw en de ketenaansprakelijkheid, de transitievergoeding in het nieuwe

  ...
 • AFNL: Eén definitie voor begrip zelfstandigen,geen BGL

  De Aannemersfederatie vindt het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor een juiste Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) naar de opdrachtgever een overbodige en ingewikkelde manier van aantonen van de VAR. Dit is ook niet de juiste manier om schijnzelfstandigheid te bestrijden en het zal opdrachtgevers afschrikken zelfstandigen in te huren. Dit stelt de AFNL in reactie op het wetsvoorstel BGL dat deze week in de Tweede Kamer wordt behandeld. Wel is de Aannemersfederatie groot voorstander van

  ...
 • In BouwBelang nr 5: PvdA-voorman Samsom over kansen voor proactieve ondernemers

  BouwBelang nr 5 is verschenen met veel aandacht voor duurzaamheid. Een interview met PvdA-voorman Samsom over kansen voor ondernemers met duurzame energie, een renovatieproject in Middelburg waar van een graansilo een architectenbureau is gemaakt, energieleverende huurwoningen, bouwen met gevonden voorwerpen en ruim 1100 appartementen in Amsterdam-Noord die duurzaam worden gerenoveerd. Daarnaast een pleidooi van de

  ...
 • Overleg nieuwe bouw-cao: verdieping van de constructieve confrontatie

  Op 3 november 2014 hebben cao-partijen in de bouw opnieuw gesproken over een nieuwe cao. Op basis van de gesprekken van 3 en 4 september zijn er verdiepende discussies geweest op de hoofdthema’s. Voor werkgevers zijn dat natuurlijk arbeidstijden & verlof, bedrijfstak eigen regelingen en opleiding van leerlingen en volwassenen. Vakbonden willen nog verdergaande afspraken over naleving van de cao en meer zeggenschap van de werknemer over zijn arbeidstijden. De volgende gesprekken zijn

  ...
 • AFNL: creatief zoeken naar oplossingen bij ministerie BZK

  In reactie op de begrotingsbehandeling van het ministerie van BZK, deel wonen, in de Tweede Kamer vraagt de AFNL aandacht voor de specifieke positie van mkb-aanemers, die de crisis nog lang niet te boven zijn en momenteel door het uitwisselen van medewerkers, vaste en flexibele, proberen aan de slag te blijven. Hoe goed de btw-verlaging ook z’n werk doet en bedrijven en hun medewerkers aan de praat houdt, de effecten blijven beperkt tot enkele branches binnen de bouwkolom en strekken zich

  ...
 • Cao-overleg Bouwnijverheid uitgesteld

  Wegens trieste familieomstandigheden kon het cao-overleg gepland voor 16 oktober over vernieuwing van de Bouw-CAO op het laatste moment niet doorgaan. Het overleg is verplaatst naar 3 november.

   

  16 oktober 2014

 • AFNL: Ministerie EZ moet bouw met andere sectoren verbinden

  Het Ministerie van Economische Zaken heeft weinig op met de sector Bouw en Infra. Dat is al jaren het geval, en de begroting voor 2015 toont wat dat betreft een consistente lijn. Waar het Ministerie terecht veel aandacht heeft voor de sectoren Industrie en Land- en Tuinbouw, komt die andere maaksector, Bouw en Infra, er met een enkel zinnetje wel erg bekaaid vanaf.
  Het is onzin te beweren dat Bouw en Infra al ruim zijn bedeeld in het Kabinet, via de Ministeries van Wonen en

  ...
 • BouwBelang 4: Veiligheid tussen de oren en MKB-vriendelijk beleid in Drenthe

  BouwBelang nr 4 is verschenen met daarin informatie over de wijze waarop veiligheid op de werkplek ‘tussen de oren’ kan komen, een werkbezoek van  VVD-Tweede Kamerlid Van der Linde bij Wallaard en De Kuiper in Noordeloos, twee MKB INFRA-bedrijven. Daarnaast geven de gebroeders Snellen een doorkijkje in de slopersbranche van deze tijd en laat de NVBU zien hoe zij samen met provincie en gemeenten tot een mkb-vriendelijk beleid proberen te komen.

  September 2014

  Lees

  ...
 • Werkgevers zeggen BouwCAO op

  Bouwend Nederland, de AFNL, de NVB en de Vereniging van Waterbouwers hebben vandaag de CAO voor de Bouwnijverheid 2014 opgezegd. Hiermee voorkomen we dat de cao na 2014 wordt voortgezet. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op

  AFNL: Bouwsparen kan, maar met aanvullende maatregelen

  Om een kentering in het denken over sparen voor een eigen woning te bewerkstelligen, is  de Aannemersfederatie van oordeel dat stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid essentieel zijn. Vanuit budgettair oogpunt heeft de overheid hierbij overigens een groot eigen belang. Als namelijk meer eigen vermogen wordt ingebracht bij de aankoop van een eigen woning, zal de fiscale renteaftrek in verband met eigen woningschuld significant afnemen. De vraag waar Nederland voor staat is hoe de

  ...
 • Aannemersfederatie en NOA over Miljoenennota 2014: Kabinet moet harder en écht op bouw inzetten

  Het kabinet komt haar belofte om de kosten op arbeid drastisch te verlagen en daarmee het mkb een belangrijke stimulans te geven nog onvoldoende na. Met name de mkb-sectoren bouw, afbouw en infra hebben onevenredig veel last van de hoge belastingen, premies en andere arbeidsmarkt gerelateerde kosten, gezien hun arbeidsintensieve karakter.
  Onderzoek van deze week onder de leden van mkb-bouw, -afbouw en -infra wijst uit dat deze bedrijven nog steeds maandelijks enkele honderden vaste

  ...
 • AFNL en OnderhoudNL: ondersteuning voor uitgangspunten ‘Kwaliteitsborging bouwen’

  Aannemersfederatie Nederland en OnderhoudNL ondersteunen de uitgangspunten van de stelselherziening in het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Hierin komt de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit en het voldoen aan de bouwregelgeving meer dan voorheen bij de ontwerpende en uitvoerende partijen te liggen en wordt de positie van de consument verbeterd. AFNL en OnderhoudNL verwachten dat in het nieuwe stelsel: procedures soepeler en sneller zullen verlopen, leges worden

  ...
 • Overleg nieuwe Bouw-CAO: een constructieve confrontatie

  Gisteren en eergisteren zijn er tussen cao-partijen in de bouw gesprekken geweest over een nieuwe cao.  Op een constructieve confronterende manier is gesproken over belangrijke thema’s voor een nieuwe bouw-cao. Werkgeverszijde heeft onder meer het belang benadrukt en toegelicht om te komen tot meer productiviteit en minder leegloop. Werknemerszijde heeft onder meer benadrukt en toegelicht waarom en op welke wijze ze hechten aan betere naleving van de cao. Dit heeft geresulteerd in

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: verlenging lage btw verstandig besluit!

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is verheugd dat Kabinet en oppositiepartijen bij de begrotingsonderhandelingen opnieuw hebben besloten tot verlenging van het lage btw tarief op onderhoud en renovatie. Een verstandig besluit, omdat de bouw nog lang niet uit de crisis is en dit een instrument is om opdrachtgevers aan te zetten tot onderhoud, renovatie, verduurzamen en energiezuinig maken van woningen.