MKB INFRA: Eerste succesvolle resultaten ander betalingssysteem infrawerken

Opdrachtgever Horst aan de Maas geeft goede voorbeeld

Een voordeel aan rente, forse vermindering van kredieten bij banken, een afname van het balanstotaal met een positief effect op de solvabiliteit, beperken van de kans op faillissement en voorkoming van financieringslasten binnen de keten. En dat als resultaat van de eerste pilot die de gemeente Horst aan de Maas aanging met MKB INFRA om de continue voorfinanciering door mkb-ondernemers bij de uitvoering van infraprojecten uit de weg te ruimen.

In het boekje ‘Contract op Maat’ gericht aan alle (semi)overheidsopdrachtgevers, daagde MKB INFRA opdrachtgevers uit de continue voorfinancieringsproblematiek van infraprojecten die ondernemers veel geld kost te lijf te gaan. De gemeente Horst aan de Maas durfde de uitdaging aan en de resultaten van de pilot liegen er niet om, zo blijkt vandaag uit publicatie in BouwBelang nr 4 van okt. 2017, het blad van Aannemersfederatie Nederland waarbij MKB INFRA is aangesloten.

Lees meer...

VSB: Volgende stap in Sectorplan Steigerbouw,Transitiehuis

Transitiehuis: medewerkers behouden en voortijdige uitstroom voorkomen

Samen met CNV Vakmensen en FNV Bouw heeft VSB het startschot gegeven voor het Transitiehuis – een doorstroomhuis van werk naar werk (sectoraal en intersectoraal) dat deel uitmaakt van het sectorplan Steigerbouw. Het Transitiehuis richt zich op de bevordering van mobiliteit en voorkoming van uitval. Doel is het behoud van medewerkers voor de arbeidsmarkt en het voorkomen van voortijdige uitstroom als gevolg van (te verwachten) arbeidsongeschiktheid.

Maatwerktraject
Het Transitiehuis is een maatwerktraject dat voor werkgevers, werknemers en de branche positieve gevolgen heeft. Zo profiteren werkgevers van de kennis en ‘drive’ van goed geschoolde en gemotiveerde werknemers. Bovendien voorkomen ze mogelijk hoge kosten bij instroom in de WIA. Bovenal blijven de werknemers door de duurzame inzet behouden voor de arbeidsmarkt. Daarbij is de kans groot dat door de nauwe samenwerking met technische branches de medewerker voor de techniek behouden blijft.
Voor medewerkers die wegens dreigende arbeidsongeschiktheid in het Transitiehuis instromen, lopen alle verplichtingen van de werkgever door. De medewerkers worden voor transitie-activiteiten ingezet in het Transitiehuis. Dat is in zekere zin detacheren te noemen, maar niet letterlijk want de werkgever krijgt er geen vergoeding voor. Het Transitiehuis zelf kan de werknemer wel detacheren naar een andere werkgever, dat zal vaak met gesloten beurzen gebeuren, maar mogelijk kan daar een tarief voor worden gevraagd.

Lees meer...

Complexiteit aanbestedingsvragen neemt toe

Het AdviesCentrum Aanbestedingen Grond-, Weg- en Waterbouw (ACA GWW), waarin MKB INFRA en VHG participeren, behandelde in 2016 95 vragen. Opnieuw constateert ACA GWW dat de complexiteit van de vragen toeneemt. Bijvoorbeeld over ondeugdelijke motiveringen. Ook het clusteren van werkzaamheden en het verschuiven van risico’s zijn een bron van frustratie voor MKB-bedrijven. 90% van de aan ACA GWW voorgelegde vragen waren inhoudelijk zo complex, dat deze door een jurist beoordeeld moesten worden. In 2015 was dat 75%.

Lees meer...

Drie nominaties voor MKB INFRA AanbestedingsAward 2017 bekend

Den Haag, Enschede en Houten besteden mkb-vriendelijk aan

De jury van de MKB INFRA AanbestedingsAward maakt vandaag bekend dat zij de gemeenten Den Haag, Enschede en Houten nomineert voor de MKB INFRA Award die op 19 januari a.s. wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in Rotterdam. Deze prestigieuze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan de meest mkb-vriendelijke infra aanbesteder. De jury beschouwt de drie genomineerde gemeenten  als een voorbeeld en inspiratiebron  voor andere aanbesteders van infrastructurele werken.

Lees meer...

Nieuwe Adviesraadleden MKB INFRA

MKB INFRA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen maakt tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA de nieuwe leden van de Adviesraad van MKB INFRA bekend. Met de Adviesraad, waarin een aantal vooraanstaande deskundigen en prominenten zitting hebben, krijgt MKB INFRA - gevraagd en ongevraagd - advies over de implementatie van maatschappelijk relevante thema’s in de bedrijfsvoering. Daarnaast kan de Adviesraad helpen de consequenties van de nieuwe aanbestedingspraktijk en de klimaatveranderingsproblemen naar MKB INFRA bedrijven te vertalen.

Lees meer...

Inschrijving MKB INFRA AanbestedingsAward 2017 geopend

MKB INFRA stelt opdrachtgevers in de gelegenheid mee te dingen naar de MKB INFRA AanbestedingsAward 2017. Deze Award wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in januari 2017 in Rotterdam. De Award heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te geven. De Award heeft een duidelijke relatie met de ‘nieuwe’ Aanbestedingswet, die een gelijk speelveld aan grote en kleine opdrachtnemers biedt en eerlijke concurrentie stimuleert.

Lees meer...

MKB INFRA benoemt eerste ereleden; Daan Stuit en Wim van der Maas

Nieuwe voorzitter/directeur voor MKB INFRA

De Algemene Ledenvergadering van MKB INFRA heeft vandaag in het Sparta Stadion in Rotterdam besloten haar vertrekkend voorzitter Daan Stuit en directeur Wim van der Maas te benoemen tot Erelid van de organisatie. Philip van Nieuwenhuizen is tijdens de Algemene Ledenvergadering geïnstalleerd als nieuwe voorzitter/directeur van MKB INFRA.

Lees meer...

VMS lanceert VMS Branchecertificaat Straatmaker

Vanaf 1 maart 2016 is het mogelijk via de VMS het VMS Branchecertificaat Straatmaker te behalen. Bij de implementatie van de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9334 Straatwerk, bleek dat veel bestratingsbedrijven niet konden voldoen aan de opleidingseis, dat 60 procent van de straatmakers die op een project werken, het diploma straatmaker niveau 3 moet bezitten.  Om dit opleidingshiaat op te vullen, heeft de VMS gezamenlijk met het Radius College in Breda en SPG Noord-Holland in Heerhugowaard een plan ontwikkeld om via een vakbekwaamheidsproef  ervaren, maar ongediplomeerde straatmakers de mogelijkheid te bieden het VMS Branchecertificaat Straatmaker te laten behalen. Het certificaat is vergelijkbaar met de vakbekwaamheid op niveau 3. Het College van Deskundigen Openbare Ruimte (SKG-IKOB) erkent het certificaat als opleiding als bedoeld in de BRL 9334 Straatwerk. Deze mogelijkheid staat ook open voor zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers van ‘niet’ leerbedrijven.  

Lees meer...

VERAS: Uitstel invoering Asbestdakenverbod 2024 jammer, maar zinvol

Concrete voorstellen voor een handhaafbaar verbod nodig, communicatie en stimuleringsbeleid voortzetten  

Op 3 februari 2016 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer bericht dat de juridische verankering van het Asbestdakenverbod per 2024 pas per 1 juli 2017 al plaatsvinden. Dat is 1,5 jaar later dan verwacht. De reden is dat er voor een goede handhaafbaarheid van het verbod een steviger wettelijke basis nodig is.   

De asbestverwijderingsbranche heeft de achterliggende jaren regelmatig de aandacht gevraagd voor de handhaafbaarheid van het Asbestdakenverbod. Begin vorig jaar is daarop in de zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbesluit Asbestdakenverbod (VERAS; maart 2015) ook gewezen. Het is jammer dat door  Staatssecretaris Dijksma pas nu wordt onderkend dat (alleen) de sober geformuleerde verbodsbepaling in het Asbestverwijderingsbesluit2005 onvoldoende is voor een effectief verbod per 2024.Echter, de branche is er wel blij dat er een gemeenschappelijk inzicht is op dit punt.  

Lees meer...

Philip van Nieuwenhuizen nieuwe voorzitter/directeur MKB INFRA

MKB INFRA, de organisatie voor en door ondernemers in de infrasector, heeft vandaag Philip van Nieuwenhuizen tijdens haar Algemene Ledenvergadering in Veenendaal unaniem gekozen tot haar nieuwe voorzitter/directeur. Van Nieuwenhuizen volgt per 1 juni 2016 Daan Stuit als voorzitter en Wim van der Maas als directeur van MKB INFRA op.
Gezien het gelijktijdig vertrek van zowel de huidige voorzitter als directeur van MKB INFRA is gezocht naar een opvolger die deze dubbelfunctie kan vervullen. De huidige voorzitter van MKB INFRA, Daan Stuit, draagt na een periode van 6 jaar het stokje over en de directeur, Wim van der Maas, na ongeveer 8 jaar. Daan Stuit zal nog tot eind dit jaar vice-voorzitter van Aannemersfederatie Nederland blijven en namens AFNL en MKB INFRA de Europese vertegenwoordigingen blijven vervullen.

Lees meer...