AFNL: goed dat Wet Kwaliteitsborging Bouwen is aangenomen

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is verheugd dat de Eerste Kamer vandaag de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen heeft aangenomen. Hiermee gaat een einde komen aan de jarenlange discussies en onduidelijkheid over de borging van de kwaliteit van het bouwen. De leden van AFNL, allen mkb-ondernemers in bouw en infra, staan borg voor de kwaliteit van het werk en het daarbij horende vakmanschap.

Lees meer...

BouwBelang nr 2 geheel in teken van duurzaamheid, circulair bouwen

omslag Bouwbelang 2 2019In de special duurzaamheid van BouwBelang (nr 2) een pleidooi van Hoogleraar Smeulders om bij de besluitvorming over energietransitie het technisch perspectief beter door te rekenen, hergebruik van bouwdelen uit een slooplocatie, energiebeheer met Plus-op-de-Meter, de restauratie van het roze kasteel van het Land van Ooit, de bouw van een circulair bedrijfspand en een jonge ondernemer met ergonomische innovaties voor een duurzame inzet.

Klik hier voor BouwBelang 2

AFNL: initiatiefwet terugdringen betaaltermijnen aanscherpen

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) vindt het een goede zaak dat de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer heeft aangegeven de Initiatiefwet terugdringing Betaaltermijnen te willen aanpassen van zestig naar dertig dagen bij uitblijven van effect van de 60-dagen termijn. Mkb-aannemers merken helaas nauwelijks effect van aanpassing van betaaltermijnen door grote bedrijven aan het mkb na de inwerking treding van de Initiatiefwet in juli 2017.

Maar liefst 90% van de mkb-aannemers in bouw en infra merkt niets van de nieuwe wetgeving. In de infrasector is dit zelfs 98%. Dit blijkt uit onderzoek dat de Aannemersfederatie jaarlijks door Panteia/EIM laat doen naar het betalingsgedrag van opdrachtgevers.

Lees meer...

Samenwerking arbeidsmarkt voor verduurzaming wijken

Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven (waaronder Aannemersfederatie Nederland), overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor tekenden zij de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’.

Lees meer...

Alie Dijkstra nieuwe beleidssecretaris sociale zaken AFNL

Ali Dijkstra250Alie Dijkstra is bij Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) in dienst getreden als beleidssecretaris sociale zaken en arbeidsvoorwaarden. Dijkstra volgt Truus Remkes op, die per 1 januari jl. met pensioen is gegaan.

Mr. Alie Dijkstra (38) zal voor de Aannemersfederatie het beleid op het terrein van de sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden verder op de kaart gaan zetten en het arbeidsvoorwaardentraject voor de CAO Bouwnijverheid begeleiden.

Lees meer...

Aangekondigde vakbondsacties pensioenen 18 maart

FNV en CNV roepen hun leden op om op maandag 18 maart het werk gedurende een dag neer te leggen. In aanloop naar 18 maart en ook na deze datum dienen werkgevers rekening te houden met kortstondige acties.

De vakbeweging wil met deze actie haar eisen aan het kabinet over een goed toekomstbestendig pensioenstelsel kracht bijzetten. Zo wil ze dat werkenden op tijd moeten kunnen stoppen met werken, dat de koppeling met de levensverwachting wordt losgelaten, dat de financiële spelregels worden aangepast en dat flexwerkers ook een goed pensioen kunnen opbouwen.

Lees meer...

BouwBelang nr 1: Ambachtelijkheid voorop en werkbezoek roept vragen op bij politici

Bouwbelang 1 omslagIn BouwBelang nr 1 staat ambachtelijkheid voorop bij de restauratie van een boerderijcomplex, geven Tweede Kamerleden hun visie op de vernieuwing van sociale wetgeving, waarom en Haag winnaar van de MKB INFRA-AanbestedingsAward 2019 is geworden, roept een werkbezoek bij ondernemers vragen op bij de politiek, waarom de BouwBelang MKB Trofee wordt uitgereikt aan Cemwood. Daarnaast wordt gekeken of de mkb-vriendelijkste gemeente van 2016 nog steeds mkb-vriendelijk is, worden de resultaten van de tweede succesvolle pilot betalingsregeling van MKB INFRA in Enschede bekend gemaakt en wordt duidelijk hoe duurzaamheid de bouw na 2021 extra groei bezorgt.

Klik hier naar BouwBelang 1 (Flash benodigd)

6 maart 2019

CAO Bouw & Infra per 27 februari 2019 algemeen verbindend verklaard

De CAO Bouw & Infra welke is afgesloten voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 december 2019 is per 27 februari 2019 algemeen verbindend verklaard. Het besluit is niet van toepassing op werkgevers die op het moment van de inwerkingtreding direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige cao voor Hellende Daken.

27 februari 2019

AFNL: Wet Kwaliteitsborging invoeren op zo kort mogelijke termijn

Het bestuur en de leden van de Aannemersfederatie hebben zich 20 februari 2019 tijdens een Ledenvergadering uitgesproken voor invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen en liefst op de korte termijn. In de Ledenvergadering over Circulaire Bouweconomie is ook gesproken over de verwarring die is ontstaan door de berichtgeving in Cobouw over de Wet kwaliteitsborging en het standpunt daarin van AFNL. Deze berichtgeving kwam op gang naar aanleiding van een ingezonden brief van vijf MKB-ondernemers een paar dagen eerder waaruit bleek dat deze zeer kritisch zijn op de wet en daar afstand van nemen. Omdat deze leden lid zijn van NVBU, een van de lidverenigingen van AFNL, zijn er vragen gerezen over het AFNL standpunt.

Lees meer...

Cemwood wint BouwBelang MKB Trofee 2019

Dé persprijs voor innovatie door en voor het mkb op de BouwBeurs

certificaatVandaag ontvangt Cemwood op de Bouwbeurs uit handen van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en het AFNL-blad BouwBelang de BouwBelang MKB Trofee 2019. Cemwood is een circulaire dekvloer uit versteende houtsnippers.
Arie Grevers, juryvoorzitter en hoofdredacteur van BouwBelang: “Cemwood is een innovatief, makkelijk te verwerken product voor het MKB in de bouw, dat bovendien overtuigt door zijn circulaire karakter.” De prijsuitreiking in de vorm van een oorkonde vindt vandaag plaats op de BouwBeurs in Utrecht in de stand van Cemwood en Europe Forestry.

Lees meer...