12 branches: “bundeling veiligheidsinitiatieven noodzaak

Er heersen zorgen over het grote aantal verschillende veiligheidsinitiatieven. Dat bleek een breed gedragen standpunt van 12 brancheorganisaties die elkaar hierover onlangs ontmoetten. Zij pleiten er bij Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) en SSVV (schemabeheerder VCA) voor dat een en ander efficiënter en minder belastend wordt georganiseerd. Wat er in hun optiek op neerkomt dat alle veiligheidsinitiatieven worden gebundeld tot één breed gedragen initiatief.

Lees meer...

AFNL en NOA over Miljoenennota: stilstand is achteruitgang!

Snel nieuw Kabinet om écht door te kunnen bouwen!

Helaas moeten AFNL en NOA de Miljoenennota 2022 typeren als een beleidsarme begroting van een nog steeds demissionair Kabinet. Het lijkt wel alsof politiek Den Haag de urgentie van een aantal grote dossiers niet in wil zien en om elkaar heen blijft draaien. Voor mkb-aannemers geldt in ieder geval dat stilstand achteruitgang betekent. MKB-aannemers staan klaar om (door) te bouwen, maar dan zal de politiek ook moeten willen samenwerken om een nieuw missionair Kabinet te vormen dat weer besluiten kan nemen.

Stikstofprobleem met voorrang oplossen
Weliswaar wordt in de Miljoenennota 1 miljard uitgetrokken voor de woningmarkt, maar dat wordt over tien jaar uitgesmeerd. Ook wordt geld uitgetrokken voor het klimaatbeleid, maar AFNL en NOA missen de besluitvorming en investeringen die nodig zijn om de stikstofproblematiek écht op te lossen. De vergunningverlening voor infra en woningbouw, die bijvoorbeeld voor nieuwbouwwijken van elkaar afhankelijk zijn, kan pas echt los komen als het stikstofprobleem definitief wordt opgelost. 

Lees meer...

CAO Bouw & Infra 2021-2022 algemeen verbindend verklaard

De cao Bouw & Infra 2021-2022 is door SZW algemeen verbindend verklaard. Het avv-besluit treedt in werking op 7 september 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

 SZW concludeert in de overwegingen bij het avv-besluit:
“Naar aanleiding van het door cao-partijen overgelegde formulier representativiteitsgegevens, de nadere toelichting en het assurancerapport, kan worden vastgesteld dat door cao-partijen in voldoende mate aannemelijk is gemaakt dat de bepalingen van de cao waarop het verzoek tot avv betrekking heeft reeds voor een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen gelden. De bedenkingen zijn naar mijn oordeel voldoende weerlegd en doen geen afbreuk aan de door cao-partijen overgelegde representativiteitsgegevens.” 

Daarnaast geldt dat het avv-besluit op grond van een daartoe strekkend verzoek van cao-partijen niet van toepassing is op werkgevers die op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige cao oor Hellende Daken.

6 september 2021

Kandidaten en bedrijven gezocht voor tv-serie Je Gaat Het Maken

logo je gaat het makenBinnenkort beginnen de opnamen van het tv-programma Je Gaat Het Maken op RTL4

Hiervoor worden enthousiaste kandidaten gezocht die van baan willen wisselen, nog een baan zoeken en/of schoolverlaters. Misschien kent u iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging of iemand die een carrièreswitch overweegt in de wereld van bouw en infrastructuur? Meld je dan nu aan. In iedere aflevering gaat een kandidaat verschillende beroepen bij verschillende bouw- en infraprojecten 'uitproberen'. De kandidaat werkt een aantal dagen mee en wordt begeleid en beoordeeld door experts uit de praktijk.

Aan het eind van iedere aflevering wordt bekeken of de kandidaat een opleidingstraject krijgt aangeboden.

Lees meer...

DigiDare Award: toon jouw voorbeeld van digitaal samenwerken!

logo digidareawardDe DigiDare Award is de jaarlijkse prijs voor goede voorbeelden van digitale samenwerking in de bouw. De DigiDare campagne is een gezamenlijke activiteit van het BIM Loket en digiGO. Het doel is om de digitalisering van de ontwerp,- bouw,- en installatiesector te stimuleren.
De focus ligt op mensen, samenwerking & cultuur: hoe kunnen we mensen motiveren om (meer) digitaal te gaan (samen) werken. Help om de digitaliseringsbeweging te verbreden en versnellen!

Lees meer...

AFNL-NOA-oproep informateur en fractievoorzitters: Zorg dat vergunningen los komen en neem arbeidsmarktbelemmeringen weg

Vergunningen, met name bij lagere overheden, maar ook bij provincies en het Rijk, bleven en blijven uit door onzekerheid vanwege de crises (zowel corona als stikstof), maar ook omdat financiën van gemeenten aan andere zaken worden besteed. De bouw is laat cyclisch. Woningbouwprojecten en de aanleg van wijken en infrastructuur zijn vaak projecten van jaren. De corona en stikstofcrisis zullen zeker nog doorwerken bij de bouw en aanleg van nieuwe woningen, wijken en infrastructuur. Om de gevolgen te beperken hebben AFNL en NOA in de brief en notitie aan de informateur en fractievoorzitters in de Tweede Kamer een aantal voorstellen uitgewerkt.

Lees de brief en de notitie aan de informateur


3 juni 2021

Reactie Aannemersfederatie ontwerpadvies SER

Afgelopen week heeft de SER het ontwerpadvies “Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving” gepresenteerd. In dit ontwerp-middellange termijn advies, adviseert de SER het nieuwe kabinet fors te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat. Aannemersfederatie Nederland ondersteunt het advies, maar niet voor niets wordt in het advies gesproken over dat een doorgroeiend mkb de motor van economische groei en banen is. 

Lees meer...

Tweede extra ledenbulletin juni uitgegeven (6b)

Er is een tweede extra ledenbulletin van juni uitgegeven (6b). Dit is te vinden in het menu 'Ledenbulletin'.