AFNL: mkb-bouw en infra kan niet bouwen met zwalkend Kabinetsbeleid

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) vindt het een goede zaak dat er met het oog op Prinsjesdag een aantal stimulerende maatregelen komt voor de bouw van nieuwe woningen, zowel voor starters, woningcorporaties als de particuliere woningmarkt. Hierop wacht de sector al heel lang. Echter, dan zal het kabinet wel met oplossingen moeten komen voor de stikstofproblematiek, waardoor op dit moment vele duizenden bouwprojecten – groot en klein – stil (komen te) liggen. Daarnaast zal het kabinet duidelijkheid moeten verschaffen over de PFAS, PFOS en PFOA-problematiek (zgn. Zeer Zorgwekkende Stoffen), waardoor het grond- en baggerverzet ernstig stagneert en opdrachtgevers opdrachten uitstellen.

De bouw en infra verdient een meer op elkaar afgestemd beleid van het Kabinet. Nu valt de ene regel van het ene departement over de andere regel van een ander departement.

Lees meer...

AFNL wil noodmaatregel om stikstofproblematiek bouw op te lossen

De Aannemersfederatie doet een dringend beroep op het Kabinet snel een eind te maken aan de onduidelijke en problematische situatie voor de bouw en infrasector over de stikstofproblematiek en roept het Kabinet op om op korte termijn met een noodoplossing te komen om woningbouw en infrastructurele werken weer mogelijk te maken en duidelijkheid te verschaffen. Het kabinet zou bijvoorbeeld –in overleg met de commissie Remkes- met een noodmaatregel voor de bouw en infra kunnen komen, daar deze sector slechts verantwoordelijk is voor een zeer geringe – en veelal tijdelijke - uitstoot van stikstof.

Een snelle en eenduidige methode waarmee beoordeeld kan worden of projecten kunnen doorgaan is daarbij ook van belang. Daarnaast zou een overzicht van maatregelen met bewezen effect op stikstofdepositie kunnen helpen bij (nieuwe) projectplannen. Tenslotte kan het niet zo zijn dat een tijdelijke toename van stikstofuitstoot als gevolg van bouwen een reden is om niet te bouwen, anders kan er niets meer worden gebouwd, aldus de AFNL. Zelfs geen dakkapel of aanbouw. Dit schrijft de Aannemersfederatie in een brief aan de ministers van BZK, EZK, I&W en LNV naar aanleiding van steeds meer berichten van ondernemers dat bouwprojecten worden stilgelegd door de uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek.

Klik  hier voor de brief aan de ministers van AFNL

Klik  hier voor het infobulletin over de stikstofproblematiek

6 september 2019

MKB infra en AFNL: Ministerie EZK moet Aanbestedingsautoriteit instellen

Onlangs heeft de staatssecretaris van EZK de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij een aantal beleidsconclusies en maatregelen aankondigt om de rechtsbescherming bij aanbestedingen te verbeteren.

Bij aanbestedingsconflicten en tendergeschillen blijkt de opdrachtnemer –veelal mkb-aannemers- aan het kortste eind te trekken. MKB INFRA en AFNL hadden gehoopt dat de staatssecretaris met een aantal concrete ingrepen zou komen, waar het mkb mee uit de voeten kan. Echter, de voorgenomen maatregelen van EZK lijken volstrekt onvoldoende om opdrachtnemers rechtsbescherming te bieden. Daarom pleiten MKB INFRA en AFNL voor een Aanbestedingsautoriteit die deze rechtsbescherming wel kan bieden en op basis van de handvatten in de huidige wet e.e.a. kan bewaken.

Lees de brief aan EZK

19 augustus 2019

In BouwBelang nr 3: mkb als architect van de openbare ruimte

Omslag Bouwbelang 3De sociale kracht van het mkb en het mkb als architect van de openbare ruimte, MKB-Toets Rijksbreed verankerd – nu nog uitvoeren!, politiek moet denken als ondernemer volgens MKB-Nl-voorzitter Vonhoff, politiek scherpt wettelijke betaaltermijnen verder aan en een nieuwe mbo-opleiding betonstaalverwerker.
Maar ook aandacht voor de uitdaging om oudere werknemers inzetbaar te houden in de bouw, bijzonder siermetselwerk en een register met als doel nul afval en 100% hergebruik van producten en materialen.

 Lees BouwBelang nr 3-2019

 19 juli 2019

Minisymposium Instroom en Instroombevordering op woensdag 25 september

Op woensdag 25 september organiseert Aannemersfederatie Nederland vanaf 15.00 uur een minisymposium waarbij het centrale thema Instroom en Instroombevordering is.

Tijdens deze themabijeenkomst zal aandacht besteed worden aan een aantal projecten dat gericht is op het bevorderen van instroom op korte termijn en/of het enthousiasmeren van (jonge) scholieren voor bouw en infra voor instroom op de langere termijn.

O.m. de volgende projecten zullen worden gepresenteerd.

  • Noorderpoort – project Noorderhuizen dat gericht is op instroom van statushouders
  • Mensen maken de transitie – spreker uit Den Haag zal vertellen hoe verduurzaming van wijken en het opleiden van mensen uit de participatiewet met een actieve inzet van lokale aannemers tot een win-win situatie kunnen leiden..
  • Go Infra – ambassadeurs bezoeken (lagere)scholen om leerlingen enthousiast te maken voor een beroep en een carrière in de sector Bouw-Infra.

Lees meer...

Reactie Stichting AFNL-NOA pensioenakkoord

Afbeelding van de filmEr is een pensioenakkoord, maar daarmee zijn we er nog niet. De uitwerking is bepalend of mensen in zware beroepen gezond de pensioengerechtigde leeftijd kunnen halen. AFNL-NOA schreef hierover een brief aan Minister Koolmees van SZW en maakte een video.

Op de website van Stichting AFNL-NOA is de brief te downloaden en de video te bekijken.


20 juni 2019

 

Bouwspraak, wij begrijpen elkaar! Eén bouwplaats, eenduidige communicatie

logo BouwspraakVeiligheid begint met eenduidige communicatie. Werknemers dragen gehoorbescherming en Nederlands is niet meer de enige taal op de bouwplaats. Bouwspraak is een universele ‘taal’ om de veiligheid in de bouw- en infrasector te vergroten. Door middel van eenvoudige en herkenbare gebaren kunnen werknemers effectief communiceren ondanks een eventuele taalbarrière of als er sprake is van veel omgevingslawaai. De verschillende (hand)gebaren worden op de website www.bouwspraak.nl getoond en toegelicht.

Lees meer...

AFNL-NOA: Doorbraak in toekomstige wet- en regelgeving voor het mkb

MKB-Toets verankerd in wetgevingstraject

AFNL en NOA zijn zeer verheugd dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de MKB-Toets op toekomstige wet- en regelgeving nu verankert in het wetgevingstraject. Hiermee wordt de MKB-Toets, waarvoor AFNL en NOA jarenlang hebben gepleit, Rijksbreed uitgerold. De door de VVD ingediende en door de Tweede Kamer aangenomen motie, waarbij alle departementen de Toets moeten gaan toepassen op voor het mkb relevante wetgeving, is daarbij een stevige steun in de rug.

Lees meer...

AFNL: goed dat Wet Kwaliteitsborging Bouwen is aangenomen

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is verheugd dat de Eerste Kamer vandaag de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen heeft aangenomen. Hiermee gaat een einde komen aan de jarenlange discussies en onduidelijkheid over de borging van de kwaliteit van het bouwen. De leden van AFNL, allen mkb-ondernemers in bouw en infra, staan borg voor de kwaliteit van het werk en het daarbij horende vakmanschap.

Lees meer...