DigiDare Award: toon jouw voorbeeld van digitaal samenwerken!

logo digidareawardDe DigiDare Award is de jaarlijkse prijs voor goede voorbeelden van digitale samenwerking in de bouw. De DigiDare campagne is een gezamenlijke activiteit van het BIM Loket en digiGO. Het doel is om de digitalisering van de ontwerp,- bouw,- en installatiesector te stimuleren.
De focus ligt op mensen, samenwerking & cultuur: hoe kunnen we mensen motiveren om (meer) digitaal te gaan (samen) werken. Help om de digitaliseringsbeweging te verbreden en versnellen!

Lees meer...

Themabijeenkomst Circulariteit terugkijken

chrome QKV0PqJuIfAannemersfederatie Nederland heeft op woensdag 30 juni een themabijeenkomst Circulariteit georganiseerd om haar branches en de daarbij aangesloten ondernemers kennis te laten nemen van de ervaringen binnen het MKB.

Circulariteit staat misschien nog in de kinderschoenen maar er is ook al veel ervaring opgedaan. Deze ervaring delen helpt u mogelijk om nog weer meer te begrijpen van dit thema en mogelijk ook om uw dienstenpakket uit te breiden met een circulaire aanpak.

Lees meer...

AFNL-bijeenkomst circulariteit in de praktijk van mkb-bouw en infra 30 juni

Aannemersfederatie Nederland organiseert op woensdag 30 juni van 15.00 tot 17.15 uur een themabijeenkomst over circulariteit met aan vijftal ondernemers en opdrachtgevers als sprekers. Dit, om branches en de daarbij aangesloten ondernemers kennis te laten nemen van de ervaringen binnen het MKB.

Circulariteit staat misschien nog in de kinderschoenen, maar er is ook al veel ervaring opgedaan. Deze ervaring delen helpt u mogelijk om nog meer te begrijpen van dit thema en mogelijk ook om uw dienstenpakket uit te breiden met een circulaire aanpak. 

Lees meer...

AFNL bijeenkomst zwaarwerkregeling Bouw & Infra in combinatie met pensioen

Op maandag 5 juli om 16.00 uur organiseert AFNL in samenwerking met APG een digitale bijeenkomst over de zwaarwerkregeling Bouw & Infra in combinatie met pensioen.

Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde komen zijn: 

  • Zwaarwerkregeling en het pensioenakkoord
  • Wat is de zwaarwerkregeling?
  • Het aanvraagproces van de zwaarwerkregeling bouw & infra
  • Inzicht in de mogelijkheden van een aanvulling vanuit het pensioen

Mocht je geïnteresseerd zijn om deel te nemen, geef je dan voor 29 juni op via [email protected]

AFNL-NOA-oproep informateur en fractievoorzitters: Zorg dat vergunningen los komen en neem arbeidsmarktbelemmeringen weg

Vergunningen, met name bij lagere overheden, maar ook bij provincies en het Rijk, bleven en blijven uit door onzekerheid vanwege de crises (zowel corona als stikstof), maar ook omdat financiën van gemeenten aan andere zaken worden besteed. De bouw is laat cyclisch. Woningbouwprojecten en de aanleg van wijken en infrastructuur zijn vaak projecten van jaren. De corona en stikstofcrisis zullen zeker nog doorwerken bij de bouw en aanleg van nieuwe woningen, wijken en infrastructuur. Om de gevolgen te beperken hebben AFNL en NOA in de brief en notitie aan de informateur en fractievoorzitters in de Tweede Kamer een aantal voorstellen uitgewerkt.

Lees de brief en de notitie aan de informateur


3 juni 2021

Reactie Aannemersfederatie ontwerpadvies SER

Afgelopen week heeft de SER het ontwerpadvies “Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving” gepresenteerd. In dit ontwerp-middellange termijn advies, adviseert de SER het nieuwe kabinet fors te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat. Aannemersfederatie Nederland ondersteunt het advies, maar niet voor niets wordt in het advies gesproken over dat een doorgroeiend mkb de motor van economische groei en banen is. 

Lees meer...

Gezamenlijk voorstel om uit impasse rond stikstof te komen

Om uit de stikstofimpasse te komen hebben Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland afgelopen maanden de handen ineengeslagen. Samen doen zij een voorstel voor een aanpak die de vermindering van de uitstoot van stikstof stevig versnelt, de natuur versterkt, boeren toekomst biedt en die weer ruimte schept voor nieuwe economische ontwikkelingen. Dat schrijven de zes organisaties vanmorgen in een ingezonden artikel in het FD.

Breed draagvlak
‘Bij mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek betekent winst voor de één meestal verlies voor de ander, waardoor breed draagvlak tot op heden ontbreekt en de impasse voortduurt met alle gevolgen voor natuur en economie van dien. Daar willen we uit en dat kan met onze aanpak waar natuur en economie beiden beter van worden,’ aldus de organisaties.

Lees meer...

Leden Aannemersfederatie Nederland akkoord met onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra

Werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben op 11 mei jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao tot en met 31 december 2022. Inmiddels hebben de leden van AFNL ingestemd met het resultaat. Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers, WoningBouwersNl en – namens de werknemers – FNV en CNV zullen op korte termijn beslissen over het resultaat. Als ook deze partijen instemmen met het resultaat dan is vanaf dat moment de nieuwe cao een feit.

Lees de tekst van het onderhandelingsresultaat.

26 mei 2021

Nieuwe tweejarige cao voor Bouw & Infra

De vakbonden en werkgevers bereikten gisteren een onderhandelingsresultaat in de Bouw & Infra. De nieuwe cao geldt voor een periode van twee jaar en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Het onderhandelingsresultaat wordt nu aan de leden van de bonden en werkgeversorganisaties voorgelegd. Zij kunnen tot en met 27 mei aangeven of ze akkoord gaan met het voorstel.

Lees meer...