AFNL en NOA roepen ondernemers op petitie ‘loondoorbetaling’ te steunen

AFNL en NOA vragen ondernemers steun bij het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer om daadwerkelijk iets te doen aan de loondoorbetalingsplicht voor tenminste het tweede ziektejaar en het wegnemen van de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers. AFNL en NOA pleiten er al jaren voor de loondoorbetalingsplicht drastisch te verkorten en hebben hiertoe ook voorstellen gedaan richting politiek, compleet met een financieringsvoorstel. Inmiddels liggen er diverse voorstellen en varianten van voormalig minister Asscher van SZW, de GroenLinks-Tweede Kamerfractie, de CDA-Tweede Kamerfractie en MKB-Nederland om deze regeling aan te passen. Het ene voorstel wijst iets meer in onze richting dan het andere.
Maar, ondanks het feit dat in het Regeerakkoord van oktober 2017 staat dat het Kabinet de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar wil verkorten en de re-integratieplicht wil vereenvoudigen, blijft dit hangen in de sfeer van overleggen en nog eens overleggen. En daarnaast stapelen dossiers bij de Sociaal-Economische Raad (SER) zich op. AFNL en NOA vinden dit onwenselijk en willen dat Kabinet en politiek op korte termijn een klap geven op dit dossier en de grote financiële risico’s voor ondernemers in het mkb wegnemen.

Wat is er aan de hand:

Sinds een aantal jaren moeten werkgevers het loon van zieke werknemers twee jaar doorbetalen. Als gevolg daarvan krijgt u als ondernemer te maken met:

  • hoge ziekteverzuimkosten;
  • grote risico’s van in dienst hebben/nemen van vast personeel;
  • oneerlijke concurrentie met uw concollega’s die met flexmedewerkers/zzp’ers werken;
  • negatieve beeldvorming, waarbij continuïteit van het bedrijf en zekerheden voor andere werknemers uit het oog worden verloren;
  • ingewikkelde en kostbare re-integratie procedures.

Kosten en administratieve lasten van tafel
Om te proberen hierin stappen vooruit te komen, hebben wij onlangs een ingezonden artikel van AFNL-NOA-voorzitter Sharon Gesthuizen in het Financieele Dagblad (24 juli 2018) geplaatst. Daarnaast was één van de AFNL-leden, Dick Singerling, bereid vanuit de praktijk in Cobouw (21 aug. 2018) aan te geven waar ondernemers met deze wet tegen aan lopen. Hierop zijn inmiddels vele honderden positieve en ondersteunende reacties gekomen. De volgende stap is dat wij als AFNL-NOA op korte termijn willen proberen een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer om de kosten en administratieve lasten voor mkb- ondernemers van deze wet nu eindelijk van tafel te halen. Daarbij hebben wij uw hulp nodig.

Steun de petitie
Als u het eens bent met bovenstaande, vragen wij u om uw steun te betuigen aan deze actie en de petitie te ondersteunen, door ons per mail ([email protected]) of internet (door dit onlineformulier in te vullen en in te zenden) een kort bericht te sturen waarin staat: Ik ben het eens met de AFNL-NOA-petitie ‘Risico’s langdurig arbeidsongeschikten voor mkb van tafel !’, vergezeld van uw naam en bedrijfsnaam. Een formulier hiertoe is hier als download beschikbaar .

Wij hopen dat u massaal de actie steunt, zodat - in uw belang – weer een stap gezet kan worden.

Daarnaast horen wij het graag als u specifieke situaties kent die op deze wet betrekking hebben.

Voor nadere informatie: Truus Remkes of Rielèn van der Hoek, 0318 – 544900.