Stichting EDI loopbaanloket bouw en infra

logo stichting EDIStichting EDI is recent preferred supplier geworden van Volandis. Voor de AFNL en de bij haar aangesloten specialistische branches verzorgt Stichting EDI het “Loopbaanloket specialisten bouw- en infra”. Na een DIA-gesprek bij Volandis kan vanaf nu worden doorverwezen naar Stichting EDI. Stichting EDI begeleidt met ervaren loopbaanadviseurs werknemers bij de ontwikkeling in hun verdere loopbaan.

EDI geeft werknemers persoonlijk advies en biedt actuele opleidings- en ontwikkelmogelijkheden aan, die voor de diverse branches van de bouw en infra belangrijk zijn. Hierbij wordt samengewerkt met opleidingsinstituten uit de branches. Aannemersfederatie Nederland hecht eraan voor haar achterban een herkenbare invulling te geven aan de tweedelijnsdienstverlening rondom duurzame inzetbaarheid. De werknemer in de gespecialiseerde aannemerij vraagt om een specifieke aanpak in de begeleiding. Dicht bij de praktijk van veelal MKB- en familiebedrijven. Zodat duurzame inzetbaarheid geen abstract begrip blijft, maar vertaald wordt naar de dagelijkse praktijk. Het loopbaanloket is laagdrempelig voor werknemers om in een ontwikkel- of opleidingstraject te stappen. De intentie van Stichting EDI is waar mogelijk ook de werkgever hierbij nauw te betrekken en waar nodig te ondersteunen. Zodat werkgever en werknemer samen concreet kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid.

Meer informatie: www.stichtingedi.nl