Jubileumcongres AFNL: cultuuromslag in bouwsector noodzakelijk

Er moet een cultuuromslag plaatsvinden in de gehele bouwgerelateerde sector, die minder alleen op prijs is gericht en meer op kwaliteit en innovatieve oplossingen inzet. Goed dat nu eindelijk ook tot de ministeries en Taskforce Bouw is doorgedrongen dat het een goede zaak is dat de de bouw eigenlijk topsector moet zijn. Hiervoor pleitte de AFNL al bij het tot stand komen van het Topsectorenbeleid in 2011. Sterker nog de bouw- en infrasector is het fundament waarop alle andere Topsectoren kunnen bouwen. En om die cultuuromslag te kunnen maken, moet ruimte worden gecreëerd voor ontwikkeling van nieuwe producten en vernieuwende projecten. De sector kan veel meer dan alleen bouwrijp maken en vol- en afbouwen. De grote uitdagingen voor de bouwsector voor de toekomst zijn het verduurzamen en energiezuinig maken van bestaande woningen en bedrijfspanden, het gasloos bouwen, en dat in combinatie met herbestemmen van leegstaande kantoren tot combinaties van nieuwe woon-, werk- en leefomgeving. Met daarnaast de aanleg van een toekomst- en klimaatbestendige infrastructuur en een zo optimaal mogelijke mobiliteit. Ga daar maar aan staan!

MKB-aannemers moeten volwaardig meedraaien in ‘Topsectorstatus Bouw’
Wij vinden dat de sector, uitgedaagd door deze maatschappelijke eisen aan en vraagstukken van woon-, werk- en leefmilieu en betrokken bij sociale innovatie en jongeren, het verdient volwaardig mee te draaien in het topsectorenbeleid. En, zo, samen met kennis- en onderzoeksinstellingen innovaties te ontwikkelen om de toekomstige uitdagingen te realiseren. Gezamenlijk optrekken hierin is voor het mkb cruciaal. Zo betoogde wnd. AFNL-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen tijdens het 10-jarig jubileumcongres van de Aannemersfederatie in de Reehorst in Ede. Hierdoor kunnen de zo belangrijke innovaties in producten en projecten in samenwerking met kennis- en onderzoekinstituten worden gerealiseerd. We rekenen er op dat we als mkb-bedrijven en -organisaties volwaardig kunnen meedraaien in die Topsector-status, die nu is gecreëerd door de TaskForce Bouw. Maar we gaan er ook van uit dat dit voor mkb-aannemers uitmondt in een gelijk speelveld op de opdrachtgeversmarkt.

Politiek trek stekker uit arbeidsmarktremmende maatregelen
MKB-aannemers willen graag meer medewerkers in vaste dienst nemen en terug naar een verhouding van voor de crisis van ongeveer 70% vast, 30% flex. Juist aan die vaste krachten ontleent het mkb z’n onderscheidend vermogen. Echter, dit lukt alleen als de politiek besluit twee jaar loon doorbetalen bij ziekte af te schaffen en in te krimpen naar in ieder geval één jaar, de risico’s van de transitievergoeding in het ontslagrecht weg te nemen en het te starre regime van ontslagmogelijkheden te versoepelen. In dit verband roept AFNL politiek en sociale partners op naar de mkb-praktijk te luisteren!

  Lees de hele congrestekst van AFNL

28 juni 2018