AFNL en NOA:teleurgesteld dat arbeidsmarktafspraken in SER zijn mislukt

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, verenigd in Stichting AFNL-NOA, betreuren het dat partners in de SER na veertien maanden onderhandelen over de arbeidsmarktproblematiek met lege handen staan. Volgens AFNL-NOA willen partners te veel thema’s in één keer aanpakken en dat was vanaf het begin gedoemd tot mislukken. Het oplossen van een stapeling van verkeerde wetgeving, heeft net zo’n negatief effect als het clusteren van opdrachten door opdrachtgevers. In ieder geval zijn mkb-ondernemers hier niet bij gebaat.

Risico’s wetgeving te groot voor mkb
Mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra willen graag medewerkers in vaste dienst nemen, maar lopen op gigantische wijze aan tegen het probleem van de loondoorbetaling bij ziekte en de Wet Werk en Zekerheid. De risico’s die deze twee wetten ondernemers opleggen om mensen vast in dienst te nemen, maakt ondernemers kopschuw. Als sociale partners echt weer vaste medewerkers bij de mkb-bedrijven in dienst willen zien, móeten deze twee wetten als eerste worden aangepast.

4 september 2017