AFNL: nog geen meerderheid in Eerste Kamer voor wet Kwaliteitsborging bouwen

Minister Plasterk heeft de Eerste Kamer op 4 juli jl aangegeven het wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw aan te passen en hierover een brief te sturen, toen bleek dat er onvoldoende steun was voor het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is in februari door de Tweede Kamer aangenomen. AFNL blijft achter de uitgangspunten van de wet staan. Deze leidt tot beter toezicht en duidelijkheid t.a.v. de aansprakelijkheid. De wet biedt bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit en vakmanschap, een kans om zich te onderscheiden. AFNL wacht de brief van de minister terzake af.

Pijnpunten oplossen en wet aannemen
Met de invoering van de wet krijgt het vakmanschap, waar de leden van de bij de AFNL aangesloten verenigingen voor staan, de waardering die het verdient. Voor de (aangescherpte) aansprakelijkheid lopen die bedrijven dan ook niet weg. Ook de AFNL ziet nog wel een paar problemen die moeten worden opgelost, zoals het feit dat een deel van de vergunningplichtige bouwwerken worden vrijgesteld van kwaliteits­borging, waardoor in deze gevallen geen dossier bevoegd gezag is vereist. Ook zijn er nog misverstanden over het consumentendossier, die moeten worden opgelost. En de AFNL hoopt dat door het schuiven met invoeringsdata de ingangsdatum van de Wet Kwaliteitsborging niet dezelfde wordt als de Omgevingswet, want dan krijgen mkb-aannemers te veel wetgeving in 1x te behappen.

5 juli 2017