GAan In De Bouw

Gespecialiseerde aannemers (GA) slaan handen ineen voor duurzame inzetbaarheid door opleiden voor nieuwe én bestaande werknemers. Volledig op de praktijk gerichte opleidingen die plaatsvinden in werkplaatsen van de bedrijven zelf en door eigen instructeurs worden gegeven. Opgedeeld in korte cursussen van enkele dagen die in elke gewenste volgorde en gespreid over de tijd kunnen worden doorlopen. Met een eigen certificeringssysteem en ‘ladder van vakbekwaamheid’. Zo pakt de gespecialiseerde aannemerij zelf de regie om met duurzaam inzetbare, goed opgeleide vakmensen – nieuwe en bestaande – de uitdagingen waar de opbloeiende sector voor staat, te lijf te gaan. Onder de noemer: GAan In De Bouw!

Opleiden vakmensen grote uitdaging
De sector heeft zwaar te lijden gehad onder de recessie, met vele faillissementen en ontslagen, maar inmiddels is de economie aangetrokken en zijn de vooruitzichten omtrent bouwproductie en werkgelegenheid rooskleurig. Dat stelt de bedrijfstak voor de grote uitdaging om de komende tijd het bestaande personeelsbestand op te scholen en veel nieuwe vakmensen te werven en op te leiden, in een tijd waarin sectorale opleidingssubsidies zijn afgeschaft en er door het verdwijnen van Fundeon geen rechtstreekse invloed van het bedrijfsleven meer is op de opleidingen.

Korte vakgerichte cursussen
Daarom hebben diverse branches binnen de gespecialiseerde aannemerij nu de handen ineengeslagen en gaan zij zelf en gezamenlijk de opleidingen ter hand nemen. Het gaat vooralsnog om de metselaars, voegers, tegelzetters, betonboorders, dakdekkers (pannen en leien) en kalkzandsteenbewerkers. Voor elk van deze beroepen komen er verspreid over het land zes opleidingslocaties. Dat zijn werkplaatsen van bedrijven die zich daarvoor hebben aangemeld. Daar geven eigen instructeurs korte cursussen van drie dagen, waar een specifieke deeltaak van het vak wordt uitgediept. Elke cursus wordt afgesloten met een toets, en indien behaald, met een certificaat. Dat certificaat wordt uitgegeven door een nog op te richten onafhankelijke stichting en wordt erkend door de sector. Afhankelijk van de hoeveelheid cursussen die een kandidaat volgt, bereikt hij een bepaald niveau van vakmanschap. De zogeheten ‘ladder van vakbekwaamheid’, specifiek voor de gespecialiseerde aannemerij, onderscheidt de volgende niveaus: vakman – gezel – meester.

Duurzame inzetbaarheid
Door zelf de regie te nemen en gezamenlijk op te treden, verwacht de sector tegen aanvaardbare kosten een nieuw en voor zowel werknemers als ondernemers aantrekkelijk concept in de markt te zetten, dat inspeelt op duurzame inzetbaarheid en vakmanschap. De eerste opleidingen onder de noemer van GAan In De Bouw gaan in september 2017 van start. De gespecialiseerde aannemerij is de uitvoerende tak van de bouw en infra. Ze bestaat uit ruim 2.300 bedrijven in vooral het mkb-segment, met gemiddeld zeven man personeel. In totaal werken er, met inbegrip van zzp’ers bijna 40 duizend mensen in beroepsgroepen als metselaar, tegelzetter, betonwerker en dakdekker. De brancheorganisaties in de gespecialiseerde aannemerij zijn verenigd in Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL). GAan In De Bouw is een initiatief van de AFNL sectie GA en diverse bij haar aangesloten brancheorganisaties. Lees meer op www.gaanindebouw.nl

7 februari 2017