AFNL: tweede stap in verruiming PFAS-normen biedt mkb-aannemers broodnodige ruimte

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is verheugd dat de staatssecretaris van I&W in een brief aan de Tweede Kamer extra verruiming aankondigt van de PFAS-normen voor het grondverzet en voor landbodems. Ook verdwijnt het verschil in regels voor toepassing van grond en bagger. AFNL is tevreden met de verruiming, die een oplossing biedt voor een substantieel deel van de problemen, maar had eigenlijk op iets meer gerekend. De staatssecretaris biedt wel het vooruitzicht dat er eind van dit jaar zicht is op een definitief handelingskader, waaraan alle overheden zich dan zullen moeten houden.

Verschil in regels vervalt
In de brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris aan dat de verruiming inhoudt dat voor alle toepassingen de onwerkbare norm van 0,1 microgram/kg verdwijnt, evenals het verschil in regels voor grond en bagger. Na de protesten van bedrijven vorig jaar had de staatssecretaris vorig jaar november ingestemd met een eerste verruiming. Maar tot nu toe lagen echter nog veel grondverzet en baggerwerken voor een groot deel stil. Hierdoor zijn veel bouw en- infrabedrijven de laatste maanden hard geraakt. Intensief overleg met de staatssecretaris in de afgelopen maanden, heeft ertoe geleid dat nu een tweede stap in de verruiming van PFAS-normen is gezet.

Definitief handelingskader volgt
In overleg met de meest betrokken branches en de ondernemerskoepels, wordt de komende tijd met I&W gewerkt aan een definitief handelingskader voor PFAS, waarbij wordt gekeken of op basis van nader RIVM-onderzoek normen verder omhoog kunnen Ook wordt bekeken hoe specifieke problemen voor grond en bagger boven de norm, verder kunnen worden opgelost. AFNL hoopt dat hiermee eind van het jaar definitief een einde komt aan de PFAS-problematiek, daar mkb-aannemers met ook nog eens de corona- en stikstofcrisis al te veel problemen op het bordje hebben liggen om de enorme bouw- en infraopgave voor de komende jaren te kunnen realiseren.

2 juli 2020