Log in voor dossiers

Log in voor toegang tot de dossiers...

Wel aangesloten bij een lidvereniging, maar geen toegangscode?
Stuur ons een e-mail met uw bedrijfsgegevens.

Q: Welke werken vallen er onder gevolgklasse 1?

A: Dat wordt vastgelegd in het Besluit kwaliteitsborging. De tekst van dat besluit is nog niet definitief, maar er is wel een concept. Dat geeft aan dat de volgende bouwwerken onder gevolgklasse 1 vallen:

  1. Grondgebonden en drijvende woningen, niet zijnde zorgwoning of bestemd voor kamergewijze verhuur, en nevenfuncties daarvan;
  2. Grondgebonden recreatiewoningen;
  3. Industriegebouw van maximaal twee bouwlagen;
  4. Kleine fiets- en voetgangersbruggen

Uitzonderingen vormen bouwwerken waarvoor een gebruiksmelding of een gebruiksvergunning vereist is, er geen gebruik wordt gemaakt van gelijkwaardigheid voor constructieve veiligheid of brandveiligheid. Overigens wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw of verbouw.

(November 2019)

 

Dossiers overzicht (alleen beschikbaar voor leden)